online sınav Konuya göre sorular 1-) x ve y birer tamsayı olmak üzere; 8>x>-2 3>y>-4 olduğuna göre ( y kare eksi x küp ) ifadesininen büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir?
2-) AŞAĞIDAKİ KESİRLERDEN HANGİSİ Daha büyüktür
3-) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN HANGİSİNDE SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ YOKTUR?
4-) BU KADAR DÜZENLİ VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMADAN SONRA YARIŞMADA BİRİNCİ OLMASI HİÇ DE SÜRPRİZ DEĞİLDİ . PARÇADAKİ NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ DİKKATE ALINDIĞINDA NEDEN OLAN DURUM AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
5-) Aşagıdakilerden Hangisi mecaz anlamda Kullanılmıştır?
6-) Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya koymaya karar vermiştir. Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?
7-) 90 m ve 54m uzunluğundaki iki top kumaş eşit uzunlukta,en büyük parçalara ayrılıyor.buna göre toplam kaç parça kumaş elde edilmiştir?
8-) _____some sugar in my tea and ____ a lot of apples in the bowl. Yukarıdaki cümlede _____ olan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
9-) Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlış bir kullanımdır?
10-) There is _______tea in my cup.
11-) Siirt ili hangi bölgemizdedir?
12-) aşağıdakılerden hangısı anlaşma devletlerinin işgal ettiği ilk yerdir?
13-) Aşağıdaki yörelerden hangisinde büyükbaş hayvancılık daha yaygın bir faaliyettir?
14-) 2a-1 tanesi 45$ olan CD lerin a+1 tanesi 30$ dır.Bu duruma göre a=?
15-) 30 derece doğu meridyeninde yerel saat 15:00 iken 60 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtır?
16-) 30 derece doğu meridyeninde yerel saatini ulusal saat olarak kullandığı bir günde aşağıdaki merkezlerden hangisinde yerel saat farkı daha azdır?
17-) Misak-ı Milli kararları ile ulusal ve bölünmez bir Türk ülkesinin sınırları çizilmiştir. Kararları kendi alehinde bir gelişme olarak gören İtilaf Devletleri, İstanbul'u resmen işgal ederek parlementoyu da dağıtmışlardır. İtilaf Devletleri'nin Misak-ı Milli kararlarına karşı çıkması Wilson'un aşağıdaki ilkelerinden hangisinin açıkça çiğnendiğinin bir kanıtıdır?
18-) İzmit çevresinde nüfusun yoğun olmasında en önemli etken nedir?
19-) Türkiye de en zengin maden rezervi aşağıdakilerden hangisidir?
20-) Zonguldak çevresinde hangi maden önemlidir?
21-) Aşağıdaki şehirlerin hangisinde petrol rafinerisi yoktur?
22-) Turunçgil üretimi neden en çok Akdeniz Bölgesinde önemlidir?
23-) Aşağıdaki şehirlerden hangisi çevresinde haşhaş üretimi önemli değildir?
24-) Kıl keçisi en çok hangi yörede yetiştirilir?
25-) Büyükbaş hayvancılık hangi yörede gelişmiştir?
26-) Aşağıdaki yörelerden hangisinde buğday yetiştirilemez?
27-) Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme alanlarının sorunlarından değildir?
28-) Aşağıdaki yörelerin hangisinde nüfus yoğun değildir?
29-) Bir hava kütlesinin bağıl nemi, I.sıcaklığın azalması II.Mutlak nemin artması III.maksimum nemin artması durumlarından hangilerine bağlı olarak artar?
30-) I.Deniz meltemi II.Kış musano III.Batı rüzgarları IV.yaz musonu Verilen rüzgarlardan hangileri yağış getirmez?
31-) Karadaniz kıyılarında,ocak ayında ılık denizden soğuk karaya doğru yatay yönlü hava hareketlerine bağlı olarak öncelikle aşağıdaki yoğunşlaşma türlerinden hangisi oluşur?
32-) I.Havanın sıcaklığının düşmesi II. Bulutluluğun artması III.Nem açığının azalması IV.maksimum nenim artması Verilen bilgilerden hangileri havadaki bağıl nemin artmasına bağlı olarak gerçekleşir?
33-) Kuzey Afrikada ve Avustralyanın iç kesimlerinde havanın açık olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
34-) Mutlak nemleri aynı olan X bölgesinin bağıl nemi yüzede 60 , Y bölgesinin bağıl nemi yüzde 70 dir. Buna göre X ve Y bölgeleri alşağıda verilen özelliklerden hangisi bakımından kesinlikle farklıdır?
35-) Bir bölgede yağışın yıl içindeki dağılışı o bölgedeki I.akarsu rejimi II.toprak özellikleri III.doğal bitki örtüsü özelliklerinden hangilerini etkiler?
36-) Mutlak nemi 20gr maksimum nemi 25gr olan bir hava kütlesinde belirli bir süre sonra yağış oluşmuştur Buna göre , bu süre içinde hava kütlesiyle ilgili I.sıcaklığı azalmıştır. II.nem açığı artmıştır. III.hava kütlesinin hacmi genişlemiştir. Özelliklerinden hangileri söylenebilir?
37-) Türkiye de en çok görülen yağış oluşumu ile ilgili ; I.yer şekillerine bağlı oluşur II. Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşur. III.yükselivi hava hareketlerine bağlı oluşur. Özelliklerinden hangileri söylenebilir?
38-) I.bulutluluk oranı fazladır. II.yıllık sıcaklık farkı azdır III.fiziksel çözülme fazladır IV.nem açığı fazladır. Verilen bilgilerden hangileri bağıl nem oranının yıl boyunca yüksek olduğu yerlerde görülür?
39-) Aşağıda verilen yerlerin hangisinde yaygın olan yağış oluşumu ile Ekvatoral bölgedeki yağış oluşumu aynıdır?
40-) Orta kuşakta bulunan kıtaların batı kıyılarının yıl içinde bol yağış almasında temel etken, aşağıdakilerden hangisidir?
41-) 20gr su buharı bulunan bir hava kütlesinin bağıl nemi %80 dir. Buna göre, hava kütlesiyle ilgili, I.nem açığı %20dir. II.maksimum nemi 25gr/m³ tür. III.doyma noktasına ulşması için 5gr/m³ neme ihtiyaç vardır. Özelliklerinden hangileri söylenebilir?
42-) Türkiye de yağış dağılışı üzerinde, I.dağların uzanış doğrultusu II.ortalama yükselti III.hakim rüzgar yönü faktörlerinden hangileri etkilidir?
43-) Aşağıdaki yoğunlaşma türlerinden hangisinin oluşum yeri ile çiy in oluşum yeri aynıdır?
44-) I.Amazon Havzası II.60° enlemleri III.Güneydoğu Asya IV.Batı Avrupa verilen yerlerin hangilerinde orografik(yamaç) yağışları yaygın olarak görülür?
45-) I.çiy II.kırç III.yağmur IV.kırağı Bu yağış türlerinden hangilerinini oluşabilmesi için sıcaklığın 0° altına düşmesi gerekir?
46-) I. Kuzey Afrika II.Güneydoğu Asya III.Kuzeybatı Avrupa bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
47-) Alçak basınç alanlarında yükselici hava harektlerine bağlı olarak yağış fazla, yüksek basınç alanlarında ise alçalıcı hava hareketlerine bağlı olarak yağış azdır. Buna göre , aşağıda verilen yerlerin hangisinde alçalıcı hava nedeniyle yağış miktarı azdır?
48-) Herhangi bir yerde yağışın başlaması aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
49-) Ekvatorda yıl boyu sıcaklık fazla,sıcaklık farkı az , bulutluluk ve nem oranı fazladır. Buna göre, Ekvatorla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
50-) Doğu karadeniz bölümünde buharlaşmanın Antalya dan az olması ; I.sıcaklığın daha düşük olmasıyla II.su yüzeyinin geniş olmasıyla III.bağıl nemin fazla olmasıyla özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?
51-) Açık ve güneşli bir günde gökyüzünde bulutların oluşmaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?
52-) Sıcak ve nemli bir havanın daha soğuk bir yerle teması sonucu sis oluşur. iklim özellikleri dikkate alındığında sis olayı aşağıdaki alanlardan hangisinde daha sık görülür?
53-) Konveksiyonel yağışlar ve yamaç yağışlarının oluşmasında görülen ortak özellik hangisidir?
54-) sıcaklık ile bağıl nem arasında ters orantı, sıcaklıkla mutlak nem arasında doğru orantı vardır. Buna göre yaz mevsiminde mutlak nem miktarları aynı olursa aşağıdakilerden hangisinde havanın bağıl nem oranı en yüksek olur?
55-) Aşağıdakilerden hangisi havadaki bağıl nemin doyma noktasına yaklaşmasını sağlayan etkenlerden biridir?
56-) Bir bölgeye düşen yağışların çoğunun cephesel kökenli olması, o bölgenin hangi özelliği ile ilgilidir?
57-) I.yükselici hava hareketleri II.havanın soğuması III.basıncın artması IV.alçalıcı hava hareketi verilenlerden hangileri havanın nem açığını azaltır?
58-) Ekvatoral bölgenin, Dünya nın en fazla yağış alan yerlerinden biri olmasında aşağıdakileren hangisi daha fazla etkili olmuştur?
59-) I.sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma anlarında yağış görülür II.bir yamaç boyunca yükselen hava yağış bırakır bu açıklamalar aşağıdakilerden hangini gösterir?
60-) Bir yamaçta yükselen hava kütlesinin yağış birakması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
61-) altın elbiseli adam mezarı hangi ülkede bulunmuştur
62-) SURİYE DEVLET BAŞKANI KİMDİR??
63-) İLK DAİMİ TÜRK ORDUSU HANGİ DEVLET TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞTUR.
64-) Edebiyatımızdaki ilk mensur şiir yazan kimdir ?
65-) Karlofça Antlaşması kaç yılında imzalandı
66-) Garon hangi ilçenin köyüdür?
67-) Aşağıdakilerden hangisi KİLİS ilinin plakasıdır?
68-) %15 Zararla Satılan Bir Malın Satış Fiyatı 16.150 Liradır.Alış Fiyatı Kaç Liradır
69-) -124 sayısı aşağıdakilerden hangisine bölündüğünde elde edilen sonuç en büyük olur_??
70-) Bir piknikte toplam 16 kişi bulunmaktadır.Pikniğe 4 evli çift gelince,bayların sayısı bayanların sayısının 2katı oluyor. Buna göre,başlangıçta piknikte kaç bayan vardır_??
71-) osmanlı devletinin kuruluş devrinden itibaren,anadoludaki Türk beylikleri ile dostluk ve akrabalık ilşkileri kurmasının; 1.kısa sürede büyüme, 2.çok uluslu olma, 3.uzun süre yaşama durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilr ?
72-) HANGİSİ ELEŞTİRİDİR?
73-) İLK PASTORAL ŞİİR HANGİSİDİR.
74-) Yer yapısının geçirdiği evreler incelendiğinde Türkiye`nin genç oluşumlu bir ülke olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu oluşumun sonuçlarından biri değildir?
75-) Ülkemizin akarsuları ulaşıma elverişli değildir. Aşağıdaki verilenlerden hangisi akarsularımızda ulaşım yapılamamasının nedenlerinden biri değildir?
76-) Türkiye yakın jeolojik devirdeki epirojenik hareketlerle bugünkü görüntüsünü almıştır. Bu oluşum akarsularımızın en çok hangi özelliğini etkilemiştir?
77-) Türkiye akarsularının genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
78-) Yukarıdaki haritada Çukurova ve onu oluşturan Seyhan ve Ceyhan nehirleri gösterilmektedir. Bu ova için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
79-) Erzurum-Kars platosu verimli lav topraklarıyla örtülüdür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Erzurum-Kars platosunda tarım yerine hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasının temel nedenidir?
80-) Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz platolarının ortak özelliklerinden biri değildir?
81-) Türkiye`deki arazilerin %92`si deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye`nin deprem kuşağı üzerinde bulunmasının nedenleri arasında sayılamaz?
82-) Çukurova ve Çarşamba delta ovaları, Konya ve Malatya ovalarından daha verimlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?
83-) Aşağıdakilerden hangisinin fazla olması, Doğu Anadolu Bölgesi`nin ortalama yükseltisinin diğer bölgelerimize göre daha fazla olduğunu kanıtlamaz?
84-) Ege Bölgesi`nde orojenez sonucu oluşmuş bir yeryüzü şeklinin kesiti yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi X ve Y ile gösterilen yer şekillerine örnek olarak gösterilemez?
85-) Bazı yanardağlar oluştuktan sonra yeni bir patlamayla tepe kısmı uçmakta ve burada bir çukurluk (kaldera) oluşabilmektedir. Aşağıdaki dağlarımızdan hangisi yukarıda verilen açıklamayı örneklendirir?
86-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye`deki, dağların genel özelliklerinden biri değildir?
87-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye`nin jeolojik dönemlerde geçirdiği oluşumlarla ilgili bir özellik değildir?
88-) Eğim ve yağış arttıkça heyelan ve toprak kaymaları artar. Buna göre, harita üzerinde numaralanmış bölgelerden hangisinde heyelan ve toprak kaymalarına daha fazla rastlanır?
89-) I. Marmara`da Kapıdağ Yarımadası. II. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında falezlerin oluşması. III. Marmara`da Büyük ve Küçük Çekmece göllerinin oluşması Yukarıda verilenlerden hangileri dalga ve akıntıların biriktirmesi sonucunda oluşmamıştır?
90-) Türkiye okyanuslara kıyısı olmadığı için kıyılarında gel -git genliği azdır. Türkiye kıyılarında gel - git olayı daha etkili olsaydı aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşması beklenemezdi?
91-) Akarsuların taşıdığı maddeyi, denize ulaştırdığı yerlerde falez (yalıyar) oluşumu görülmez.Buna göre, taralı kıyılardan hangisinde falez oluşması beklenmez?
92-) Doğu Anadolu`da kış mevsimindeki yağışlarının kar şeklinde düşmesi, yukarıda yıllık akım grafiği verilmiş akarsuyun; I. Kış aylarında akımın en düşük düzeye inmesi II. İlkbaharda akımının maksimum düzeye ulaşması III. Kimyasal erimenin artması IV. Rejiminin düzenli olması gibi özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkilidir?
93-) Türkiye`nin yeryüzü şekilleri düşünüldüğüne yukarıdaki haritada oklar doğrultusunda ilerleyen nemli hava kütlelerinden hangisinin iç kısımlara sokulma ihtimali daha fazladır?
94-) Çözünebilen kayaçların bulunduğu alanlarda meydana gelen oluşumlardan biri de karstik göllerdir. Buna göre, Türkiye`de aşağıda verilenlerden hangisinde karstik göl oluşumu daha fazladır?
95-) Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından delta ovası özelliği taşımamaktadır?
96-) Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Türkiye`nin yer şekillerinin etkisi yoktur?
97-) Akdeniz Bölgesi`nde mağara, obruk, polye, lapya gibi yer şekillerine sıkça rastlanır. Akdeniz Bölgesi`nin hangi özelliği bu yer şekillerinin oluşumuna neden olur?
98-) Yükseltinin fazla olduğu ovalarda tarım ürünlerinin çeşitliği azdır. Aşağıda verilen ovaların yükseltileri dikkate alınırsa hangisinde tarım ürünü çeşitliliğinin daha az olduğu söylenebilir?
99-) Toprak oluşumunda etkili olan en önemli faktörlerden biri de çözünmeye uğrayan ana kayanın özelliğidir.Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenen yerlerdeki topraklardan hangisinin oluşumunda ana kaya etkili olmamıştır?
100-) Orojenez sonucunda oluşmuş Horst ve Grabenler haritadaki taralı alanlardan hangisinde görülür?
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.