Ýstediðiniz Konunun Soru Sayýsýný Giriniz !...

online sınav Matematik deneme sýnavý konu ve soru sayýsý seçme
Seç Soru Sayýsý Matematik
0 Üslü ifadeler
37 Hız Problemleri
66 Sayı Problemleri
19 Parabol
9 II.Dereceden Denklemler
10 Ölçüler
15 Doğal Sayılar ve Tam Sayılar
17 Asal Sayılar ve Tam Bölenler
11 Sayılar ve Tam Sayılar
11 Sayılar-Bölme
15 Faktöriyeller
66 Karma Sorular
15 I.Dereceden Denklemler
10 Karışım Problemleri
10 Bağıntı-Fonksiyon
0 Grafikler
41 Permütasyon,Kombinasyon,Olasılık
24 Mutlak Deger
19 Rasyonel Sayılar
72 Bölünebilme Obeb Okek
40 Temel Kavramlar
19 Köklü İfadeler
0 Çarpanlara Ayırma
37 Oran Orantı
22 Denklem Çözme
11 Kesir Problemleri
0 Yaş Problemleri
13 İşçi,Havuz Problemleri
52 Yüzde,Faiz Problemleri
11 Kümeler
24 İşlem,Mödüler Aritmediği
19 Polinomlar

Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.