online sınav deneme sinavi tüm ders ve konular
Sosyolojiye Giriş (Ara ) ( 0 Soru )

Sakarya İlitam ( 0 Soru )

Genel Kültür ( 924 Soru )
Karışık Genel Kültür Soruları

Pmyo Müfredatı ( 411 Soru )
1 Kasım 2009 PMYO Sınav Soruları
2008 PMYO Sınav Soruları
2009 Komiser Yardımcılığı Sınavı Soruları
2009 PMYO Sınav Soruları ve Yanıtları (İPTAL)

Sbs ( 82 Soru )
Coğrafya
SBS

Bilgi Yarışması ( 1176 Soru )
Bilgi Yarışması
Ödüllü Bilgi Yarışması

Sosyoloji ( 22 Soru )
Sosyoloji Konusu,Alanı,Yöntemi ve Araştırma Teknikleri
Sosyoloji Tanımı
Soyoloji ve Ben
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplumsal Yapı (Sosyal İlişkiler)
Toplumsal Yapı(Kültür veSosyal Kurumlar)

Psikoloji ( 103 Soru )
Akıl Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları
Bellek-Düşünme
Organizma ve Çevre İlişkileri
Öğrenme
Ps. Yöntem Ve Araştırma Tek.
Psikoloji İzleme Soruları
Psikolojiye Giriş
Sosyal Psikoloji
Zeka Ve Kişilik

Türk Dili Ve Edebiyatı ( 325 Soru )
Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları
Divan Edebiyatı
Divan Edebiyatı ve Nazım Şekilleri
Düzyazı (Nesir) Bilgisi
Halk Edebiyatı ve Nazım Şekilleri
İlk Devir (İslamiyet Öncesi ) Türk Edebiyatı
İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı ve İlk İslamı Türk Yapıtları
Milli Edebiyat
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı
Söz ve Anlam Sanatı
Şiir (Nazım) Bilgisi
Tanzimat Edebiyatı

Tarih ( 580 Soru )
Atatürk'ün Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası
Atatürk'ün İlkeleri
Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İsyanlar
Genel Kavramlar
I.Dünya Savaşı-Mondros Ateşkes Antlaşması
İslam Tarihi
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Milli Mücadele
Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi
Osmanlı Tarihi
Tarihe Giriş
Türk İslam Kültür Medeniyeti

Felsefe ( 260 Soru )
Ahlak Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Din Felsefesi
Estetik
Felsefe Deneme Sınavı-1
Felsefe Deneme Sınavı-2
Felsefe Deneme Sınavı-3
Felsefenin Alanı
ÖSS'de Çıkmış Felsefe Soruları
Siyaset Felsefesi
Varlık Felsefesi

Coğrafya ( 243 Soru )
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Ekonomik Coğrafya
Harita Bilgisi
İç ve Dış Kuvvetler
İklim
Nüfus ve Yerleşme
Türkiye Coğrafyası-Ülkeler Coğrafyası
Türkiye'nin Yüzey Şekilleri

Matematik ( 717 Soru )
Asal Sayılar ve Tam Bölenler
Bağıntı-Fonksiyon
Bölünebilme Obeb Okek
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Doğal Sayılar ve Tam Sayılar
Faktöriyeller
Grafikler
Hız Problemleri
I.Dereceden Denklemler
II.Dereceden Denklemler
İşçi,Havuz Problemleri
İşlem,Mödüler Aritmediği
Karışım Problemleri
Karma Sorular
Kesir Problemleri
Köklü İfadeler
Kümeler
Mutlak Deger
Oran Orantı
Ölçüler
Parabol
Permütasyon,Kombinasyon,Olasılık
Polinomlar
Rasyonel Sayılar
Sayı Problemleri
Sayılar ve Tam Sayılar
Sayılar-Bölme
Temel Kavramlar
Üslü ifadeler
Yaş Problemleri
Yüzde,Faiz Problemleri
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.