online sınav Türkiye de en zengin maden rezervi aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye de en zengin maden rezervi aşağıdakilerden hangisidir?
A Demir
B Bor
C Linyit
D Bakır
E
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.