online sınav Bir hava kütlesinin bağıl nemi, I.sıcaklığın azalması II.Mutlak nemin artması III.maksimum nemin artması durumlarından hangilerine bağlı olarak artar?
Bir hava kütlesinin bağıl nemi, I.sıcaklığın azalması II.Mutlak nemin artması III.maksimum nemin artması durumlarından hangilerine bağlı olarak artar?
A Yalnız I
B Yalnız II
C II ve III
D I ve II
E I,II ve III
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.