online sınav 20gr su buharı bulunan bir hava kütlesinin bağıl nemi %80 dir. Buna göre, hava kütlesiyle ilgili, I.nem açığı %20dir. II.maksimum nemi 25gr/m³ tür. III.doyma noktasına ulşması için 5gr/m³ neme ihtiyaç vardır. Özelliklerinden hangileri söylenebilir?
20gr su buharı bulunan bir hava kütlesinin bağıl nemi %80 dir. Buna göre, hava kütlesiyle ilgili, I.nem açığı %20dir. II.maksimum nemi 25gr/m³ tür. III.doyma noktasına ulşması için 5gr/m³ neme ihtiyaç vardır. Özelliklerinden hangileri söylenebilir?
A yalnız I
B yalnız II
C I ve II
D II ve III
E I,II ve III
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.