online sınav Bir bölgeye düşen yağışların çoğunun cephesel kökenli olması, o bölgenin hangi özelliği ile ilgilidir?
Bir bölgeye düşen yağışların çoğunun cephesel kökenli olması, o bölgenin hangi özelliği ile ilgilidir?
A Yer şekillerinin çeşitliliği
B Orta enlemlerde yer alması
C ortalama yükseltinin fazlalığıyla
D bitki örtüsünün gür olasıyla
E Alçalıcı hava hareketlerinin etkili olmasıyla
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.