online sınav osmanlı devletinin kuruluş devrinden itibaren,anadoludaki Türk beylikleri ile dostluk ve akrabalık ilşkileri kurmasının; 1.kısa sürede büyüme, 2.çok uluslu olma, 3.uzun süre yaşama durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilr ?
osmanlı devletinin kuruluş devrinden itibaren,anadoludaki Türk beylikleri ile dostluk ve akrabalık ilşkileri kurmasının; 1.kısa sürede büyüme, 2.çok uluslu olma, 3.uzun süre yaşama durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilr ?
A yalnız 1
B yalnz 2
C 1 ve 2
D 2 ve 3
E 1,2 ve 3
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.