online sınav Yer yapısının geçirdiği evreler incelendiğinde Türkiye`nin genç oluşumlu bir ülke olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu oluşumun sonuçlarından biri değildir?
Yer yapısının geçirdiği evreler incelendiğinde Türkiye`nin genç oluşumlu bir ülke olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu oluşumun sonuçlarından biri değildir?
A Deprem kuşağı içinde bulunması ve bundan etkilenmesi
B Akarsu aşındırma şekillerinin fazla olması
C Sıcak su kaynaklarının bol olması
D Buzul etkisiyle oluşan kıyılara rastlanmaması
E Akarsuların enerji potansiyelinin fazla olması
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.