online sınav Türkiye akarsularının genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Türkiye akarsularının genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A Ege`ye dökülen akarsularımız menderesler oluştururlar.
B Rejimleri genelde düzensizdir.
C Akdeniz`e dökülenler, denge profiline en yakındır.
D Havzaları dar, boyları kısadır.
E Genelde enerji potansiyelleri fazladır.
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.