online sınav Yukarıdaki haritada Çukurova ve onu oluşturan Seyhan ve Ceyhan nehirleri gösterilmektedir. Bu ova için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıdaki haritada Çukurova ve onu oluşturan Seyhan ve Ceyhan nehirleri gösterilmektedir. Bu ova için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A Taban seviyesine yakındır.
B Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirdiği alüvyonlar ile oluşmuştur.
C Oluşumunda kıyının sığ olması etkilidir.
D Dalga aşındırmasına bağlı falezlere rastlanır.
E Delta ovası olduğu için tarıma elverişlidir.
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.