online sınav Erzurum-Kars platosu verimli lav topraklarıyla örtülüdür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Erzurum-Kars platosunda tarım yerine hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasının temel nedenidir?
Erzurum-Kars platosu verimli lav topraklarıyla örtülüdür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Erzurum-Kars platosunda tarım yerine hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasının temel nedenidir?
A Yüksek olması nedeniyle ikliminin tarıma elverişsiz olması
B Toprakların parçalı olması
C Hayvancılığın ekonomik gelirinin fazla olması
D Tarım ürünleri çeşidinin az olması
E Hayvancılığın devlet tarafından desteklenmesi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.