online sınav Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz platolarının ortak özelliklerinden biri değildir?
Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz platolarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A Ortalama yükseltileri fazladır.
B Ovalardan sonra yoğun yerleşme alanlarıdır.
C Tahıl tarımı için uygun alanlarıdır.
D Kırık hatları üzerinde yer alırlar.
E Hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleri yaygındır.
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.