1-) Karlofça Antlaşması kaç yılında imzalandı
2-) osmanlı devletinin kuruluş devrinden itibaren,anadoludaki Türk beylikleri ile dostluk ve akrabalık ilşkileri kurmasının; 1.kısa sürede büyüme, 2.çok uluslu olma, 3.uzun süre yaşama durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilr ?
3-) düzenli ordunun kazandığı ilk savaş?
4-) osmanlı devletinin bizansla yaptığı ilk savaş
5-) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN OLUŞTURULMASINDA ETKİLİ OLAN GRUPTUR.
6-) hangi padişahın döneminde İstanbul 2. kez kuşatılmış fakat alınamamıştır?
7-) ilk defa halkı türk ve müslüman olan kırım hangi savaş sonucunda kaybedildi
8-) tımar sistemi hangi padişah dönemöinde kaldırıldı?
9-) Osmanlı devleti hangi tarihte kurulmuştur?
10-) 1.DÜNYA SAVAŞINDAN EN KARLI ÇIKAN DEVLET HANGİSİDİR?
11-) kırım hangi antlaşmayla elden çıkmıştır?
12-) aşağıdaki savaşlardan hangisinin osmanlıların balkanlarda yerleşmesinde etkili olduğu savunulamaz?
13-) osmanlı tarihinde yangın söndürmede kimler görevliydi
14-) anadoluda kurulan ilk kervansarayın adı nedir
15-) İSTANBUL HÜKÜMETİ KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA TEMSİL KURULUNUN FAALİYETLERİNİ BİRÇOK KEZ ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞTIR.BUNUN AMACI NE OLABİLİR?
16-) Osmanlının imzaladığı halde yürürlüğe girmeyen antlaşması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
17-) topun ilk kez kullanıldığı savaş hangisidir
18-) I-Trablusgarb II-Cezayir III-Mısır IV-Tunus Yukarıdakilerden hangisi XIX.yy da Fransa tarafından işgal edilmiştir?
19-) Osmanlı Devletinde matbaada basılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
20-) osmanlılarda en kısa süre tahtta kalan padişah hangisidir?
21-) osmanlılarda ilk medrese hangi padişah döneminde açılmıştır?
22-) osmanlı devleti lale devrinden sonra yapmış oldugu yeniliklerden hangisi en önemlisidir?
23-) aşagıdakilerden hangisi,kurtuluş savaşının hazırlık döneminde toplanan kongrelerin amaçlarından biri DEĞİLDİR?
24-) OSMANLI DEVLET YÖNETİMİNDE BELEDİYE İŞLERİNDEN KİM SORUMLUYDU?
25-) FRANSIZLARA VERİLEN KAPÜTÜLASYONLAR NE ZAMAN KALDIRILDI?
26-) BENİM NAÇİZ VÜCUDUM ELBET BİRGÜN TOPRAK OLACAKTIR.FAKAT TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYDAR KALACAKTIR.ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BU SÖZÜ NEREDE SÖYLEMİŞTİR?
27-) ANADOLU YER YER İŞGAL EDİLDİĞİNDE İTALYADA BATI ANADOLUYU İŞGAL ETMİŞTİR.İTALYA DİĞER İTİLAF DEVLETLERİ GİBİ TÜRK HALKIYLA HİÇ SİLAHLI MÜCADELE ETMEMİŞTİR.BUNUN TEMEL NEDENİ NE OLABİLİR?
28-) KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA TBMM Yİ TANIYAN İLK AVRUPA DEVLETİ AŞAGIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
29-) DÜZENLİ ORDUNUN İLK BAŞARISI HANGİ SAVAŞTA OLMUŞTUR
30-) KÖSEDAĞ SAVAŞININ SONUCU AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
31-) AŞAĞIDAKİ DEVLETLERDEN HANGİSİ MISIR DA KURULMAMIŞTIR?
32-) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNE AİT DEĞİLDİR?
33-) İRAN ÜZERİNDEN ANADOLU YA KEŞİF AMAÇLI SEFER DÜZENLEYEN TÜRK BOYU AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
34-) ORHUN KİTABELERİ HANGİ DEVLET HAKKINDA BİLGİ İÇERİR?
35-) OSMANLI DEVLETİ BULGAR KRALLIĞINI HANGİ DÖNEMDE TOPRAKLARINA KATMIŞTIR?
36-) 19.YY DA OSMANLIDA HALK MECLİSE PADİŞAHIN YANINDA DAHİL OLUP YÖNETİME KATILMIŞTIR.BUNA GÖRE OSMANLIDA BU ANLAYIŞLA HANGİ YÖNETİM BİÇİMİ UYGULANMIŞTIR?
37-) AŞAĞIDAKİ DEVLETLERİN HANGİSİ LOZAN GÖRÜŞMELERİNE YALNIZCA BOĞAZLAR KONUSUNDA KATILMIŞTIR?
38-) 1)FETH EDİLEN TOPRAKLARIN KAYDINI TUTAR 2)DEVLETLER ARASI YAZIŞMALARI HAZIRLAR. BU TANIMI VERİLEN OSMANLI DEVLETİNDE KİM OLABİLİR?
39-) MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINDA AŞAĞIDAKİ HANGİ DEVLETN TUTUMU ETKİLİ OLMUŞTUR?
40-) 1.BALKAN SAVAŞLARINDAN EN KARLI ÇIKAN DEVLET HANGİSİDİR?
41-) 1921 ANAYASASININ SERT BİR ANAYASA OLMASININ TEMEL NEDENİ NEDİR?
42-) TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE LAİKLİĞİN İLK AŞAMASI AŞAGIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
43-) 1DOGU TRAKYA 2BATI TRAKYA 3BOĞAZLAR BUNLARDAN HANGİSİ MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASINDA GÜNDEME GELMİŞTİR?
44-) OSMANLI DEVLETİNDE İSKAN POLİTİKASI HANGİ DÖNEMDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR?
45-) KURTULUŞ SAVAŞI SÜRECİNDE İSTANBUL HÜKÜMETİ TEMSİL HEYETİNİN GÜCÜNÜ KABUL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTIR.İSTANBUL HÜKÜMETİNİN TEMSİL HEYETİN GÜCÜNÜ KABUL ETTİĞİNİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GÖSTERİR?
46-) OSMANLI DEVLETİ KAPÜTÜLASYONLARI TEK TARAFLI KALDIRDIĞINI DÜNYA KAMOOYUNA DUYURUNCA İLK TEPKİ HANGİ DEVLETTEN GELMİŞTİR?
47-) OSMANLI DEVLETİ EN PARLAK DÖNEMİ KİM ZAMANINDA OLMUŞTUR?
48-) TÜRK TARİHİNİN İLK DENİZCİSİ KİMDİR?
49-) OSMANLI DEVLETİNİ EN ÇOK UĞRAŞTIRAN BEYLİK HANGİSİDİR?
50-) osmanlı devletinde 17.yy da devletin nakit para karşılamak amacıyla uyguladığı sistemin adı nedir?
51-) aşagıdakilerden hangi devletin etnik yapısı türklerden oluşur?
52-) İlk mali teşkilat hangi osmanlı padişahi zamanında kuruldu?
53-) OSMANLININ YAPTIĞI ANTLAŞMALARDAN HANGİSİ İKİLİ ANTLAŞMA DEĞİLDİR?
54-) 1833 HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASINI OSMANLI DEVLETİ KİMLE YAPMIŞTIR?
55-) OSMANLI DEVLETİ AŞAĞIDAKİ SAVAŞLARDAN HANGİSİYLE YUNANİSTANI YENMİŞTİR?
56-) OSMANLI DEVLETİNİN İRANLA YAPTIĞI İLK RESMİ ANTLAŞMANIN ADI NEDİR?
57-) OSMANLI DEVLETİNDE YÜKSELME DÖNEMİNDE İSPANYADAKİ ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİNE YARDIM GÖNDERİLEMEMESİNİN TEMEL NEDENİ NE OLABİLİR?
58-) OSMANLI DEVLETİNDE KARA MÜHANDİSHANESİ KİM ZAMANINDA KURULDU?
59-) OSMANLI DEVLETİNDE PADİŞAHIN TUĞRASINI KİM ÇEKERDİ?
60-) osmanlı devleti 18yy da RUSYA ile aşagıdaki hangi devletin sınırları ve topraklarını paylaşımı konusunda antlaşma yapmıştır?
61-) osmanlı devletinin kurucusu olan osmanlı ailesi hangi türk boyuna mensuptur?
62-) malarzgirt savaşı hangi yıl yapılmıştır?
63-) türk musikisiyle ilgilenen osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
64-) En Kısa Süren Savaş HAngisidir?
65-) Osmanlı İmparatorluğu’nda, ilk bağımsızlık hareketini başlatarak iç işlerinde serbest bir prenslik kuran millet aşağıdakilerden hangisidir?
66-) Osmanlı Devleti Yaş, Bükreş ve Edirne antlaşmalarını hangi devletle imzalamıştır?
67-) Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile Kırımın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır?
68-) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, uluslararası bir boyut kazanmıştır?
69-) I. İspanya’da Hıristiyanlık baskılarından kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığınması II. Mısır Valisi Kavalılı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması III. Halifenin Mısır’dan İstanbul’a getirilmesi bu gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde dış sorun yaratmıştır?
70-) . Batılı devletler,Osmanlı imparatorluğunun iç işlerine karışmak için aşağıdakilerden hangisini dayanak olarak kullanmışlardır?
71-) Fransa, İngiltere’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki çıkarlarına engel olmak amacıyla, 1798’de nereyi işgal etmiştir?
72-) XIX. Yüzyılın 2. Yarısında İngiltere ve Fransa sömürgelerinde yaşayanların hakları, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hıristiyanların haklarından daha sınırlıydı. Buna karşın İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Hıristiyanların haklarını yetersiz bularak Osmanlı Devleti’nden, ıslahat fermanına uyulmasını istemişlerdir. İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nden böyle bir istekte bulunmalarının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
73-) Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni verilerin alınması, aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?
74-) 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti ile ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?
75-) Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli olmaz?
76-) XIX. Yüzyılda Rusya’nın; I. Balkan yarımadasını Slavlaştırmaya çalışma II. açık ve sıcak denizlere çıkmak isteme III. Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını korumaya çalışma IV. Gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çalışma V. Osmanlı ülkesinde yapılan ıslahatları yetersiz bulma VI. Hürriyetçi fikirlere karşı çıkma girişimlerinden hangileri, Osmanlı Rus ilişkileri üzerinde en az etkili olmuştur?
77-) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı imparatorluğunun Duraklama Dönemine girmesinin nedenlerinden biridir?
78-) Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?
79-) Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ama alamamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından biri değildir?
80-) Baharat ve İpeği Uzak Doğu’dan Avrupa’ya taşımada kullanılan yolun değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?
81-) Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine Osmanlı’ya yardım eden devletlerden biridir?
82-) Fransa ile yapılan Kapitülasyonlarla ilgili antlaşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir?
83-) Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Karlofça Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak için, XVIII. Yüzyılın ilk yarısında birçok devletle savaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
84-) Osmanlı imparatorluğunun yapmış olduğu antlaşmalardan bazıları şunlardır. I. Zitvatorok Antlaşması II. Pasarofça Antlaşması III. Belgrat antlaşması bu antlaşmalar aşağıdaki devletlerin hangisi ile yapılmıştır?
85-) Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ile kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. Yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır?
86-) Aşağıdakilerden hangisinin, XVII. Yüzyılda, Osmanlı ülkesinde idare, askeri ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir ilgisi yoktur?
87-) Osmanlı ülkesine katılmış olan Anadolu beyliklerinden Aydınoğulları, aşağıdaki savaşların hangisi sonunda bağımsızlığını yeniden kazanmıştır?
88-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar –İranlılar arasında yapılan Amasya Antlaşmasının özelliklerinden biridir?
89-) Osmanlı Devleti’nde ürün üzerinden peşin olarak alınan ve giderek köylü üzerine ağır bir yük haline gelen vergi aşağıdakilerden hangisidir?
90-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda ‘tımar sahibi’ nin yetkilerinden biri değildir?
91-) Aşağıdaki Türk Devletlerinin hangisinde, güçlü bir merkezi sistem benimsenmiştir?
92-) Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisine diğerlerinden daha önce imtiyaz verilmiştir?
93-) Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de üstünlüğünü kabul ettirmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en büyüktür?
94-) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?
95-) yalnız askeri alanda değil, sosyal alanda ve ıslahat yapılması gereğine inanan Osmanlı padişahlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
96-) Fatih döneminde İstanbul’un Ege adalarının ve Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması, aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir?
97-) Osmanlı İmparatorluğunda aşağıdakilerden hangisi temel idare birimidir?
98-) Aşağıdaki olaylardan hangisi, Anadolu`da Türk birliğinin bozulmasına ve Osmanlı Devletinin dağılma tehlikesi geçirmesine yol açmıştır?
99-) I. Göktürk Devleti II. Kutluk Devleti III. Eyyubi Devleti IV. Memlükler Devleti V. Osmanlı Devleti Yukarıda verilen Türk devletlerinden hangileri belirli bir süre de olsa aynı dönemde yaşamıştır.
100-) Osmanlı İmparatorluğu`nun azınlıklarının dinsel inanç, gelenek ve göreneklerini hoşgörüyle karşılamış olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
101-) Osmanlı İmparatorluğunun üç kıta üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa, I. Stratejik bakımdan önemli konumda olma II. Farklı dil ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma III. Merkeziyetçi sistemi benimseme özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?
102-) Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemiyle ilgilidir?
103-) XVII. Yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?
104-) Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde, bugünkü Bakanlar Kurulunun ‘görev ve yetkilerini’ hangi kuruluş yüklenmiştir?
105-) Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi, Osmanlı Devletinin Anadolu’ya egemen olmaya çalışmasına karşı diğerlerinden daha çok direnmiştir?
106-) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğunda bir yönetim biçimidir?
107-) I. Göktürk Devleti II. Kutluk Devleti III.Eyyubi Devleti IV. Memlükler Devleti V. Osmanlı Devleti Yukarıda verilen Türk devletlerinden hangileri belirli bir süre de olsa aynı dönemde yaşamıştır.
108-) Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisi vezirin görevlerinden biridir?
109-) Osmanlı İmparatorluğunun üç kıta üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa, I. Stratejik bakımdan önemli konumda olma II. Farklı dil ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma III. Merkeziyetçi sistemi benimseme özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?
110-) Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan XVII. Yüzyılın sonuna kadar artmıştır. Bu bilgiye dayanılarak Osmanlı ülkesinde, I. Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir. II. Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır. III. Sınırlar yeniden belirlenmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
111-) Osmanlı Devleti önce Kayı Boyu’na dayalı bir beylikken daha sonra imparatorluk haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların beylik döneminde sahip olmadıkları halde imparatorluk döneminde kazandıkları özelliklerden biridir?
112-) Aşağıdakilerden hangisi 1535-1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?
113-) XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde sınırların genişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
114-) II. Beyazıt döneminde İspanya’da Hıristiyan engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler, en güvenceli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdir. Yukarıda verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
115-) Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
116-) Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divanın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir?
117-) Fatih Sultan Mehmet`in İstanbul`u fethi ile Bizans İmparatorluğu`na son verildiği halde, İstanbul`da Ortodoks kilisesi`nin varlığı korunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih`in bu yolla ulaşmak istedeği bir amaç olamaz?
118-) Osmanlı Devleti yönetiminde, belli dönemlerde geçerli olmuş ilkelerden bazıları şunlardır: 1. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. 2. Devlet yönetimi hükümdar ile oğullarına verilmiştir. 3. Yönetim hanedanın en yaşlı üyesinin hakkıdır. Bu ilkeler, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili anlayışı ortaya koymaktadır?
119-) Cem sultan ve 2. Bayezit arasındaki taht kavgaları önceleri Osmanlı Devletinin iç sorunu iken giderek dış sorun haline gelmiştir. Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayı bu olayın dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur?
120-) Osmanlı devleti topraklarından haslar hanedan mensuplarına ve vezirlere, zeametler kadılara, tımarlar askerlere kiraya verilirdi. Bu uygulamada, devlet topraklarının kiraya verileceği kişilerin idari mevkileri ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir paralellik kurulmaya çalışılmıştır?
121-) Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi altında halka verilmişti. Devlet, toprağını iyi kullanmayan ve arka arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına verirdi. Böyle bir uygulamanın en önemli amacı ne olabilir?
online sınav Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi altında halka verilmişti. Devlet, toprağını iyi kullanmayan ve arka arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına verirdi. Böyle bir uygulamanın en önemli amacı ne olabilir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.