1-) Sosyal ilişki, en genelinde bireylerin dertlerini ve düşüncelerini diğer bireylere anlatmak için girdikleri ilişki biçimidir. Aşağıdakilerden hangisi, çok yönlü olan, sosyal ilişki sisteminin toplumdaki özellikleri arasında yer almaz?
2-) Toplum, değişik sosyal grupların kendi içinde ya da karşılıklı olarak etkileşimde bulunduğu, ihtiyaçların çeşitlendiği bir koleksiyondur. Toplumsal problemleri çözümlerken de sosyal gruplar birbirine muhtaçtır. Tüm grupların toplamı da sosyal yapıyı oluşturur. Böylece, bireylerin davranışlarına bakarak toplumsal yapıları konusunda bir yargıya varmak mümkündür. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
3-) Rol, bireyin, sosyal statüsüne uygun olarak davranmasıdır. Birey, baba, öğretmen, iyi komşu, rolünü oynayabilir. Ama bir rolünü diğerlerinden daha çok oynar. Bu rol ile bağlantılı statüye ne ad verilir?
4-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal rolün özelliklerinden değilidir?
5-) Askerlikten pek hoşlanmayan biri, harp okulunu bitirerek subay olmuş, üstelik daha önce eleştirdiği disipline de çok önem veren biri haline gelmiştir. Bu durumu aşağıdaki yargılardan hangisi tam olarak açıklar?
6-) ”Bir endüstri üreticisi olarak geçen yüzyılın yöntemleriyle, araçlarıyla çalışmama kimse engel olamaz. Ancak bu aykırı davranışımla, rekabette yenilirim. İşin altından kalkamam, iflas ederim.” diyen birey ”sosyal olayın” hangi yönüne dikkat çekmektedir?
7-) Yüz yüze, duygusal boyutlu yoğun ilişkilere birincil ilişki; kısa süreli, resmi, çıkara dayalı ilişkilere ise ikincil ilişki denir. Buna göre birincil ve ikincil ilişki ayrımında aşağıdakilerden hangisi ölçü alınmıştır?
8-) Aşağıdakilerden hangisi hukuk ve ahlak kuralları ortak özelliğidir?
9-) Bir toplum içinde insanların türlü ihtiyaçlarını karşılamak, karşılıklı yardımlaşmak ve anlaşmak üzere giriştikleri her türlü yaklaşma ve uzaklaşmalar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
10-) Sosyal ilişki, en genelinde bireylerin dertlerini ve düşüncelerini diğer bireylere anlatmak için girdikleri ilişki biçimidir. Aşağıdakilerden hangisi, çok yönlü olan, sosyal ilişki sisteminin toplumdaki özellikleri arasında yer almaz?
online sınav Sosyal ilişki, en genelinde bireylerin dertlerini ve düşüncelerini diğer bireylere anlatmak için girdikleri ilişki biçimidir. Aşağıdakilerden hangisi, çok yönlü olan, sosyal ilişki sisteminin toplumdaki özellikleri arasında yer almaz? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.