1-) atatürk ne zaman dogmuştur
2-) Toplum, sosyal bir sistemdir. Ekonomi, din, aile, eğitim gibi kurumlar aynı sistem içinde yer alırlar. Ekonomi, hukuk gibi toplumsal bilimler, bu kurumlardan birini kendine konu olarak alırken, sosyolojinin konusu sosyal sistemin bütünüdür. Yukarıda verilen paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi, sosyolojinin inceleme alanına girmez?
3-) Madenler bilimi için çözümleme (analiz), bitki bilim için kırlardan ot toplama, kısaca bütün doğa bilimleri için olguların gözlemi ne ise toplum bilimleri için de geziler odur.” diyen Le Play, aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisini geliştirmiştir?
4-) Her olgu, kendi türündeki öbür olgulardan kimi özellikleriyle ayrılır. Bir kent ailesi türü genellemesinde bulunuyorsak da hiçbir kent ailesi başka bir kent ailesinin tıpkı benzeri değildir. Bir işçi sınıfı genellemesi yapabiliyor isek de hiçbir işçi sınıfı başka bir işçi sınıfının tıpkı benzeri değildir. Uygulamada işlerliği olan açıklamalara ve çözüm yollarına ulaşabilmek için yalnızca herhangi bir tür olguya ilişkin genellemelerle yetinemeyiz. O türün karşımızdaki örneğini kendi özellikleri içinde gözlemlemek zorundayız. Yukarıdaki açıklamlarda sosyolojideki araştırma yönteminin hangi ilkesinden söz edilmektedir?
5-) ”Toplumu inceleyen bilim adamının da ideolojisi, değer ve inançları vardır. Ancak, araştırdığı konulara yaklaşırken, bunların etkisinde kalmamalı, elde ettiği verileri yorumlarken ve açıklarken sadece verilere dayanmalıdır.” Bu parçada toplumsal araştırmalarla ilgili olarak özellikle neyin önemi vurgulanmaktadır?
6-) Bir toplumda nüfusun artış oranının ne olduğu, yoğunluğunun yıllara göre nasıl değiştiği, sektörel dağılımında (tarım, sanayi, hizmetler) bir değişme olup olmadığı aşağıdaki tekniklerden en iyi hangisiyle incelenir?
7-) Zamanın çeşitli dönemlerinde romancılar, şairler, gazeteciler toplumsal konular üzerinde çalışmalar ve farklı açıklamalar yapmışlardır. Bu açıklamalarını bir çok bilim adamını kıskandıracak ayrıntıda yapsalar da bu onlara bilim adamı sıfatı kazandırmaz, çünkü onlar yaşadıkları çağın duygu ve düşüncelerinin etkisi altında kalırlar. Buna göre, bir çalışmanın bilimsel olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
8-) Sosyolojide gerçekleşen gözlem türlerinden biri de araştırmacının yıllarca gözleyeceği toplumun içinde - kimliğini açıklamadan - bulunması, yaşamasıdır. Bu tür bir gözlemin en önemli sakıncası ne olabilir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal değişmeyi ele alan bir toplumbilimcinin, ”nesnel ve sayısal” sonuçlara ulaşmasına en uygun bir konudur?
10-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin araştırmalarında kullanılmış olduğu ”Sosyometri” tekniğinin özelliğidir?
11-) Sosyolojik bir yaklaşımla bir toplumsal kurumun süreç içinde geçirdiği değişimleri incelemek istediğimizde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmak uygun olur?
online sınav Sosyolojik bir yaklaşımla bir toplumsal kurumun süreç içinde geçirdiği değişimleri incelemek istediğimizde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmak uygun olur? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.