1-) Dikkat, algı, bellek, öğrenme gibi konularda neden-sonuç ilişkilerinin kurulması ve buna bağlı olarak insan davranışlarının temel ilkelerinin açıklanması, psikolojinin en çok hangi dalını ilgilendirir?
2-) Aşağıdakilerden hangisi psikolojiyi doğrudan ilgilendiren bir konu değildir?
3-) Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi psikolojinin inceleme alanı içerisinde yer almaz?
4-) Gelişme süreci, döllenme ile başlayıp yaşam boyu devam eden değişme ve hareket örüntüsünü içerir. Gelişmeye başladığı yaş normları oluşturulur. Değişik yaş dönemlerine ilişkin davranış beklentileri, sözü edilen yaş normlarına göre belirlenir. Örneğin çocuk yürümeyi yaşıtlarıyla aynı yaşta mı, yoksa daha önce ya da daha sonra mı öğreniyor? Anladığı sözcük sayısı yaşıtlarıyla aynı mı? Zeka testlerinde aldığı puan yaş normuna uyuyor mu gibi sorular, sözü edilen normlar dikkate alınarak yanıtlanır. Parçaya dayanılarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
5-) Gençliğinde disiplin ve otoriter tavırlardan hoşlanmayan bir birey, yetişkinlik döneminde otoriter bir davranış kalıbı benimsemiştir. Görülüyor ki her yaş döneminde davranışlarımızın niteliği değişmektedir. Verilen örnek aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisinin konusu içerisine girer?
6-) İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, toplumda çeşitli işleri en iyi yapacak insanları seçmek, işçinin çalışma gücünün yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve çeşitli işletmelerde var olan ruh sağlığına aykırı koşulların düzeltilmesi gibi konular, psikolojinin hangi alt dalı tarafından araştırılır?
7-) Bir insana verilebilecek en korkunç ceza, onun varlığını kabul etmemektir. Örneğin, üyelerini tanımadığı bir toplumda yaşamak zorunda kalan birey; o toplumun hiçbir üyesi tarafından farkedilmiyor. Bu kişi bir yere gittiğinde hiç kimse kafasını kaldırıp bakmıyor, cevap vermiyor, yaptığı işe aldırmıyor. Bu durumda olmak en acımasız bedensel işkencelerden bile daha kötüdür. Burada vurgulanan konu, psikolojinin aşağıdaki alanlarından daha çok hangisiyle ilgilidir?
8-) Elli yıl önce, davranışçılık okulunun heyecanlı günlerinde davranış sözcüğü sadece görülebilen veya işitilebilen beden hareketleri olarak yorumlanıyordu. Yakın zamanlarda ise davranışın yorumu, kişinin yaptığı ve herhangi bir yolla ölçülebilen her şeyi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Sonuç olarak davranış, hisleri, tutumları ve zihinsel süreçleri de kapsamaktadır. Parçaya göre davranış kavramının en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi psikoloji ile sosyolojinin ortaklaşa inceledikleri konulardan değildir?
10-) Psikoloji insan davranışını araştırır. Sözgelimi insan nasıl düşünmektedir? Çevresine nasıl uyum sağlamaktadır? Uyumsuzluğun nedenleri nelerdir? İnsanlar arasında zeka ve kişilik bakımından ne gibi farklılıklar vardır? İşte psikoloji, bu gibi psikolojik olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır. Bu parçaya dayanarak psikoloji için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
11-) Psikoloji, insan davranışlarının altında yatan temel nedenleri araştıran bir bilimdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel amaçlarından birisi olamaz?
12-) 19.yüzyılda fizik, kimya gibi fen bilimlerindeki gelişmeler o kadar önemli boyutlara ulaşmıştır ki bundan etkilenen bazı bilim adamları, insan davranışları üzerinde de deneysel çalışmaların yapılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu amaçla atılan ilk adım 1879 yılında W.Wunt un ilk psikoloji labaratuvarını kurmasıdır. Böylece psikoloji, bir pozitif bilim haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin amaçları arasında yer almaz?
13-) Belirli davranışları veya bu davranışla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
14-) Psikolojide bilgi nasıl elde edilir?
15-) Psikolojinin alt dallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16-) İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu durumda psikolojinin, insanın toplum içindeki davranışlarını incelerken yararlandığı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
17-) Aşağıdaki korelasyon kat sayılarından hangisinin ilişki düzeyi daha yüksektir?
18-) Bir işletmede, psikologun eleman seçiminde çalışması psikolojinin hangi uygulama alanı ile ilgilidir?
19-) Davranışsal yaklaşıma göre aşağıdaki olaylardan hangisi psikolojinin inceleme alanı içinde değildir?
20-) Klinik psikologun, davranış bozukluğunu gidermek için yaptığı uygulama, daha çok psikolojinin hangi amacını gerçekleştirir?
online sınav Klinik psikologun, davranış bozukluğunu gidermek için yaptığı uygulama, daha çok psikolojinin hangi amacını gerçekleştirir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.