1-) Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir.
2-) 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından doğu Türkçesiyle yazılmıştır.Eserde öğütler semboller aracılığıyla verilmiştir. Eser, didaktik bir eserdir.Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
3-) Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin ilk beyti olabilir?
4-) Sagu nun Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?
6-) Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri ne ait bir özellik değildir?
9-) Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
10-) Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti nin ikinci dönemini aydınlatır. Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
11-) Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır. Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
12-) Alp Er Tunga öldi mü / Issız ajun kaldı mı / Ödlek öcün aldı mı / İmdi yürek yırtılır.Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı nın özelliklerinden biri değildir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi, ağıt ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?
16-) Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
17-) Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?
online sınav Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.