1-) Hangisi Vicdan Olarak Adlandırdığımız Benliktir?
2-) bir insana ne yapılırsa insan çalışmayı öğrenir
3-) Bir kimsenin adeleli ve güçlü bir yapıya sahip olması, onu hemen iyi bir sporcu yapmaz. Bunların yanısıra, iyi bir eğitim görmesi ve vücudunu yapacağı sporun niteliklerine uygun hale getirmesi gerekir. Bazı kimseler ise doğal niteliklere sahip olmadıkları halde olağanüstü bir çaba gösterip, çevrenin ve kişiliklerin tüm olanaklarını kullanrak başarı elde eder ve amaçlarına ulaşır. Bu parçaya göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz?
4-) Tek tip insan yaratmak otoriter, totaliter rejimlerin bile başaramadığı birşeydir. Bugün artık dünya ”birey”in önemini kavramıştır. İnsanlar artık kimseye kendi yerine düşünme ve karar verme hakkını vermiyor. Otoriter rejimlerde bile bunun olanaksızlığı hergün gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda sergileniyor. Çoğulcu demokratik bir rejimde tek bir model insan tipi yetiştirmeye çalışmak akla sığar bir şey değildir. Parçada vurgulanan durum bireyin hangi özelliği ile ilgilidir?
5-) Yalnızken hemen hemen herkes şarkı türkü söylemeye, ıslıkla da olsa bir takım melodiler mırıldanmaya çalışır, bazen haykırarak bağırır çağırır. Aynı durum toplum içinde de sürseydi dünya belkide çok daha gürültülü olurdu. Bu durum bazı insanlarda da tersine olur. Yalnızken sesi soluğu çıkmaz, birilerinin yanında çenesi düşer. Burada vurgulanmak istenen duruma aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
6-) Zeka testleri geliştirildikleri toplumun kültürünü yansıtırlar. Buna göre bir toplum için geliştirilmiş bir zeka testinin başka bir toplumda kullanılmasında hangi özelliğe dikkat edilmelidir?
7-) ”Leb demeden leblebiyi anlayan” deyimi zeki insanları anlatan sözlerdendir. Yukardaki deyimle özellikle zekanın hangi özelliği vurgulanmaktadır?
8-) ”Akılla, zeka aynı şey değildir. Zeka, şeyler`i, insanları işlevsel kılma becerisidir. İki sopayı birbirine bağlayıp ağaçtan muz düşüren maymun, zekasını kullanır, aklını değil. Zeka, elde olanı olduğu gibi kabul edip, kendi amacının doğrultusunda yeni kombinasyonlara sokarak işlerlik kazandırmak demektir. Biyolojik anlamda hayatta kalmak sürecinde kullanılan bir düşünce şeklidir. Oysa akıl, anlamaya yönelir. Yüzeyin altında kalanı anlamaya; çekirdeği, gerçekliğin özünü bulmaya yönelir. Aklın kısa vadeli, elle tutulur bir amacı yoktur. Yani insan aklını kullanıp köşeyi dönemez. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekayı değil daha çok aklı ilgilendirir?
9-) Her insan aynı uyarıcıyı aynı şekilde duyumlar fakat aynı şekilde algılamaz. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
10-) Aşağıdakilerden hangisi zeka için söylendiğinde yanlış olur?
11-) Kişilik ve sosyal davranış özelliklerini karşılaştırmak üzere yapılan gözlemler ve uygulanan kişilik testleri, ayrı ailelerde yetiştirilen ikizler arasındaki kişilik farklarının, fiziksel özellik ve zeka ayrılıklarından daha çok olduğunu meydana çıkarmıştır. Bu parçaya göre, kişilik üzerinde fiziksel özellik ve zekaya oranla aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha çoktur?
12-) Var olan toplumsal düzen hakkında olumlu kanaatlere (inançlara) sahip olan bir kimsenin, işsiz kaldığında bu kanaatlerinin sarsıldığı görülmektedir. Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini destekler?
online sınav Var olan toplumsal düzen hakkında olumlu kanaatlere (inançlara) sahip olan bir kimsenin, işsiz kaldığında bu kanaatlerinin sarsıldığı görülmektedir. Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini destekler? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.