1-) bir kişide bellek çökerse ne olur
2-) Aşağıdakilerden hangisi uykunun işlevi için söylendiğinde yanlış olur?
3-) Psikanalitik görüşe göre, hoş olan şeyler daha kolay, rahatsızlık ve sıkıntı veren durumlar ise daha zor hatırlanmakta veye unutulmaktadır. Freud`un ”itilme” adını verdiği bu durumda; baskı altına alınan şeyler, bilince çıkmayınca nörotik davranışlara neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgileri açıklayıcı niteliktedir?
4-) Öğrenilen bilgi, beceri ve alışkanlıkların zihinde canlandırılamamasına unutma denir. Bir anlamda unutma hatırlamanın karşıtı ve psikolojik bir süreçtir. Aşağıdakilerden hangisi unutma için söylendiğinde yanlış olur?
5-) Öğrendiğimiz bir konunun birey açısından önemini yitirmesi ve artık bireyin ihtiyacını karşılamaması unutma olayını hızlandırır. Aşağıdakilerden hangisi bu unutma durumunu sağlayan en önemli etmendir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi unutma açısından geçerli bir yargı değildir?
7-) Rüya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
8-) I. Refleks II. Sesleri anlamlandırma III. Cıvıldama IV. Dil kazanma İnsanların dil öğrenme aşamalarını sırasıyla aşağıdakilerden hangisi verir?
9-) Öğenilmemiş, doğuştan getirilen ve bir türün bütün bireylerinden ortak gözlenen davranışlara ”İçgüdü” adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışa örnektir?
10-) Aşağıdakilerden hangisi düşünmeyi gerektiren bir davranış değildir?
11-) Önceden yaşadığımız ama aradan geçen zaman ile unutulan benzer ve zıt olayların, bize başka olayları hatırlatmasına psikolojide ne ad verilir?
online sınav Önceden yaşadığımız ama aradan geçen zaman ile unutulan benzer ve zıt olayların, bize başka olayları hatırlatmasına psikolojide ne ad verilir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.