1-) Hangisi ile öğrenme sağlanılabilir!
2-) Ödül ve övme, insana hangi hareketlerinin beğenildiğini ve iyi olduğunu anlatır; böylece ona yol geösterici olur. Ceza ise bireye davranışının iyi olmadığını beğenilmediğini anlatır, ama neyin iyi olduğunu göstermez. İnsan böylece, ne yapacağını bilmez, şaşkın bir durumda kalabilir. Ayrıca ödül kişilerarası ilişkileri güçlendirmesine karşılık ceza, bu ilişkileri bozar. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?
3-) Usta bir insanın yaptığı etkinliklerde otomatiklik, hatasızlık ve hız vardır. Herhangi bir işi beceriyle yapma, örneğin bir harf yazma bile zihin ve kasların karmaşık bir işlemini gerektirir. Bilindiği gibi becerilerin olmadığı bir iş, bir öğrenim etkinliği yoktur. Parçada, hangi tür öğrenme etkinliğinin ayırıcı özelliği vurgulanmaktadır?
4-) ”Bir labirente bırakılan tok bir fare, yiyeceğe ulaştıracak olan yolu bulmak için uğraşmaz, sadece gelişi güzel dolaşır. Ama, fareyi, sonradan, aç bırakarak aynı labirente koyduğumuzda yiyeceğe giden yolu daha çabuk bulur.” Bu durum aşağıdakilerden hangisinin birinci denemede gerçekleştiğini gösterir?
5-) Birey bir problem ile karşılaşınca türlü tepki ve davranışlarda bulunur. Bu tepkilerden hangileri problemlerin çözülmesine yardım ederse o davranışı benimser ve işe yaramayan tepkileri tekrar etmez. Parçada anlatılan öğrenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Sınama ve yanılma ile öğrenmede birey bir problemle karşılaşınca türlü tepki ve davranışlarda bulunur. Bu tepkilerden problemin çözülmesine yardım edenler benimsenir, işe yaramayan tepkiler tekrar edilmez. Buna göre aşağıdaki tepkilerden hangisinde sınama ve yanılsamanın etkisi en azdır?
7-) Unutma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin etkili olması için gerekli kurallardan biri değildir?
9-) Usta bir insanın etkinliklerinde otomatiklik, hatasızlık ve hız vardır. Herhangi bir işi beceriyle yapma, örneğin bir harf yazma bile zihin ve kasların karmaşık bir işlemini gerektirir. Bilindiği gibi becerilerin olmadığı bir iş, bir öğrenim etkinliği yoktur. Bu parçada öğrenme için gerekli etmenlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
10-) Çoğumuzun bir telefon numarası çevirirken dikkatimizin başka bir yöne çekilmesi sonucu yanlış numara çevirdiğimiz olmuştur. Bu olay aşağıdaki yargılardan hangisiyle daha çok ilişkilidir?
11-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu ortaya çıkan bir davranış değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu ortaya çıkan bir davranış değildir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.