1-) ”Elli mumluk bir ampul yanan odada, bir elli mumluk ampul daha yakılsa aydınlanmadaki artma hemen fark edilir, ama binlerce mumluk ampul yanan bir odada elli mumluk bir ampul daha yakılsa aydınlıktaki artış görülmez. Bu durum aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek olabilir?
2-) ”Sabah traş olduktan sonra kullandığınız kolonyanın kokusunu ancak birkaç dakika koklayabilirsiniz, daha sonra kokusunu alamazsınız. Ocakta pişen yemeğin kokusunu eve ilk girdiğinizde kuvvetle algılarsınız, ama bir süre sonra kaybolur.” Yukarda verilenler aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturur?
3-) Homeostatik denge durumunun bozulması, kendisini bir ihtiyaç olarak gösterir ve bu durum organizmada sıkıntı ve gerginlik yaratır. İhtiyacın özelliğine göre bedenin bazı kısımlarında aşırı bir etkinlik meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir etkinliğe örnek verilemez?
4-) Beden ısısının birkaç derece yükselmesi ağır şekilde hastalanmaya neden olur. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
5-) ”Canlılar yetersiz ve aşırı uyarılmalar karşısında dengesini sürdürmek için, dış dünyadan yararlandığı gibi, iç dünyasının olanaklarından da yararlanır. Organizmanın kendi iç gücüyle kararlı durumunu sağlamasına ne ad verilir?
6-) Aynı bölgeyi gezen insanların izlenimleri sorulduğunda biri eğlence yerlerini, diğeri lokantaları, bir başkası ise giyim mağazalarını net olarak hatırlamış ve bunlar hakkında görüş bildirmişlerdir. Yukarda verilenler algıya ilişkin hangi kavrama örnek oluşturmaktadır?
7-) Serin bir havada, denizden çıkan kişi dışardakilere göre, denize yeni giren ise yüzenlere göre daha çok üşür. Bu durumu, duyumun aşağıdaki özelliklerinden hangisi en iyi açıklar?
8-) İnsanın, bir yarasanın duyum haline getirdiği sesleri alabilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde yarasanın da insanın görebildiği ışığı ve nesneleri alabilmesi söz konusu değildir. Yukardaki paragrafta ”duyum” için gerekli olan hangi faktör üzerinde durulmaktadır?
9-) Aşağıdakilerden hangisi organizmanın uyum (çevreye adapte olma) faaliyeti içinde yer almaz?
10-) Çevreden gelen çeşitli etkilerin belli duyu organlarını uyarması ve bu uyarılmanın belli sinir yollarından geçerek beyine ulaşmasına duyum denir. Aşağıdakilerden hangisi duyumun olabilmesi için gerekli koşul değildir?
online sınav Çevreden gelen çeşitli etkilerin belli duyu organlarını uyarması ve bu uyarılmanın belli sinir yollarından geçerek beyine ulaşmasına duyum denir. Aşağıdakilerden hangisi duyumun olabilmesi için gerekli koşul değildir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.