1-) Psikolojide kullanılan araştırma teknikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2-) Korelasyon iki cins veri arasındaki ilişki demektir. Aşağıdakilerden hangisinde verilenler arasında pozitif ve yüksek bir korelasyon olması beklenir?
3-) Herhangi bir uyarıcı karşısında bireyin nasıl davranacağını kestirebilmek için onun hakkında bazı bilgilere sahip olmak gerekir. Bireyin öğrenim ve eğitimi, edinmiş olduğu bilgi ve alışkanlıkları, başından geçen olaylar gibi. Bu parçada insan davranışlarıyla ilgili öngörülerde bulunabilmek için organizma hakkında bilinmesi gereken hangi unsur üzerinde durulmaktadır?
4-) Aşağıdaki tekniklerden hangisi istatistik verilerin daha kolay, daha açık ve daha somut açıklanmasını sağlar?
5-) İnsanların ne duydukları ve ne düşündükleri önemli değil, ne yaptıkları önemlidir. Örneğin, yaşanan bir heyecanın bilinçsel özelliği değil, o organizmanın tepkisel özelliği önemlidir. Bir hayvanın kızdığını tepkilerinden anlarız, onun bilincini bilemeyiz. İnsan da bu bakımdan hayvandan hiç farklı değildir. Psikolojinin konusu hakkında böyle düşünen bir psikoloğun aşağıdaki araştırma yollarından hangisini seçmesi beklenir?
6-) Yapılan deneylerde her zaman için birbirine denk iki grup oluşturulur. Deney grubu, üzerinde araştırma yapılacak değişkenin uygulandığı gruptur. Kontrol grubu ise değişkenin uygulanmadığı ve değişkenin ortaya çıkardığı sonucu karşılaştırmak için kullanılan gruptur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kontrol grubuna ait bir özelliktir?
7-) Bir deneyde, koşullar araştırmacı tarafından hazırlanır ve bilinçli olarak devreye sokulmuş bir koşulun etkisi incelenir. Bu deneyde etkisi incelenen unsurun denendiği bir grupla (deney grubu), günlük koşullarında bırakılıp karşılaştırma yapmada kullanılan bir grup (kontrol grubu) olmak üzere iki grup alınır. Bu yöntemi uygularken diğer koşulların sonucu etkilemesini önlemek için araştırmacı ne yapmalıdır?
8-) İnsanlara güven telkin etmenin başarıyı artırıp artırmadığını ortaya çıkarmak için bir deney yapılıyor. Her yönden eşlenmiş iki grup denek alınıyor. Birinci gruba ( deney grubuna) güven telkin ediliyor, ikinci gruba (kontrol grubu) ise hiçbir telkinde bulunulmuyor. Bir süre sonra her iki gruba da çeşitli sınavlar uygulanıyor. Bu sınavlarda deney grubundakilerin kontrol grubundakilerden daha başarılı oldukları görülüyor.; Bu deneyde, etkisi araştırılan unsur (bağımsız değişken) aşağıdakilerden hangisidir?
9-) Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ve aralarında belirli bir ilişki olan değişkenlerden hangisi negatif korelasyona örnek olarak verilebilir?
10-) Herbilim araştırmalardan elde ettiği sonuçları grafiklerle ifade etmeye çalışır. Zor ve zahmetli olmasına rağmen grafikle gösterme vazgeçilmeyen bir tekniktir. Aşağıdakilerden hangisi grafikle göstermenin yararlarından sayılamaz?
online sınav Herbilim araştırmalardan elde ettiği sonuçları grafiklerle ifade etmeye çalışır. Zor ve zahmetli olmasına rağmen grafikle gösterme vazgeçilmeyen bir tekniktir. Aşağıdakilerden hangisi grafikle göstermenin yararlarından sayılamaz? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.