1-) sinirli olduğundda kişi ne yapmalıdır?
2-) I. Çevre koşullarının birey üzerindeki etkisi II. Ruh sağlığının önemi III. Öğrenmede rol oynayan etmenler IV. Ruhsal bozukluklar ve nedenleri V. Ruhun fonksiyonları Yukarıdaki konulardan hangisi psikolojinin inceleme alanının dışındadır?
3-) I. Şık bir bayanın, kalabalık bir toplantıya geldiği zaman hemen mantosunu çıkarması, salonun sıcak olmasından mı yoksa onun modaya uygun, yeni bir kıyafetini göstermek istemesinden mi ileri geldiğini bulmak güç olur. II. Bir öğrencinin ders çalışırken durmadan kalemini sivriltmesi, buna ihtiyacı olduğundan mı yoksa çalışmaktan uzaklaşmak istediğinden mi kaynaklanıyor. Bunu bulmak oldukça zordur. Verilen örneklere dayanarak davranışın nedenleri hakkında nasıl bir sonuç elde edebiliriz?
4-) Aşağıdakilerden hangisi davranışlarımızı etkileyen iç faktörlerden birisi değildir?
5-) ”İnsan davranışlarını açıklayıcı nitelikteki bilimsel ilkeler, yalnızca doğrudan gözlenebilen davranışların incelemesi ile saptanabilir.” diyen psikologların görüşlerine göre bir psikolog, çevresel olay ve durumların bireyin hangi yönü üzerindeki etkilerini incelemelidir?
6-) 1879 yılında ilk psikoloji laboratuvarını kuran Wundt, deneysel bir bilim olarak psikolojinin de kurucusu olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin konularından biri değildir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin inceleme alanına girmez?
8-) ............. insanın ”kendinden memnun, arayış içinde olmayan, çelişkiye düşmeyen bir öğretmen” olmasına olanak var mı? Bu cümlede dile getirilen durum aşağıdakilerden hangisiyle en çok ilgilidir?
9-) Bir davranışın ortaya çıkmasında kişinin biyolojik özelliklerinin, geçmişinin, o andaki içsel durumunun, içinde bulunduğu fiziksel ve toplumsal çevrenin etkisi vardır. Herhangi bir uyarıcı karşısında kişinin nasıl davranacağını kestirebilmek için bu etmenlerin tümü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu paragrafta verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?
10-) Psikolojinin terim olarak karşılığı ”ruh bilgisi” olduğu halde, bilim olarak psikolojinin ruhla hiçbir ilgisi yoktur. Bunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
11-) Atasözlerinin pek çoğunun psikolojik anlam taşıdığı bilinmektedir. ”Tok, açın halinden anlamaz.” sözünde olduğu gibi. Bu atasözü aşağıdaki bilimlerden hangisinin psikoloji ile ilişkisini örneklendirir?
online sınav Atasözlerinin pek çoğunun psikolojik anlam taşıdığı bilinmektedir. ”Tok, açın halinden anlamaz.” sözünde olduğu gibi. Bu atasözü aşağıdaki bilimlerden hangisinin psikoloji ile ilişkisini örneklendirir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.