1-) Ne felsefe dini ne de din felsefeyi kendi buyruğuna almak ister. Nasıl ki ahlak dinin bir konusu ise, din de felsefenin konularından sadece biridir. Bu nedenle, felsefe dini ele alışında farklı bir tavır takınmaz. Yukarıdaki açıklamalardan yararlanarak, felsefenin dine bakış tarzı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2-) ”Bir din mensubu, bu dinin verdiği bilgileri bilen değildir, onlara inanan biridir.” Bu görüşte din felsefesinin hangi kavramı üzerinde durulmuştur?
3-) İnanmanın şekli tekse, niçin çok sayıda din var olabiliyor? Ölüm bir son mudur, ölümden sonra bir hayat var mıdır? İnsanla inandığı varlık arasındaki ilişki nedir? gibi sorulan soran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
4-) Günümüzde felsefe ne dinin buyruğundadır ne de dini buyruğu altına alma isteğindedir. Felsefe ne din içindir ne de dine karşıdır. Felsefe için din, etik ya da estetik gibi sadece bir problemdir. Buna göre din felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5-) Felsefe dinle bir savaşıma girmek zorundadır. Çünkü Din ”vahiy” e dayanır. Felsefede üstün güç yoktur, din, kiliseye bağlılığı gerektirir. Felsefe ise bireyin özgürlüğünü ister. Din, kendi doğrularını, olmuş bitmiş dogmalar olarak öne sürer, felsefe ise tümüyle dogmalara karşıdır, değişme ve gelişmeyi temel veri olarak kabul eder. Buna göre felsefenin dine bakış tarzı için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
6-) Bu akıma göre evren ve tabiat tek varlıktır. Tanrı``yı inkar etmekle birlikte bütün dinlere de karşıdır. Dolayısıyla ruhun varlığını, ölümsüzlüğünü, ahiret hayatını yok saymaktadır. Temeli ise materyalizme dayanmaktadır. Bu görüşlere sahip olan bir kişi aşağıdaki inanışların hangisinin içinde yer alır?
7-) Tanrı en yüksek en mükemmel, her türlü noksanlıktan yoksun, bütün olumlu nitelikleri taşıyan bir varlıktır. O halde Tanrı mümkün olan en mükemmel varlıktır. Onun mükemmel olmaması kendisine, kendi anlamına ters düşer. Bu parçada, Tanrı``nın varlığına ilişkin ileri sürülen kanıtlardan hangisine değinilmiştir?
online sınav Tanrı en yüksek en mükemmel, her türlü noksanlıktan yoksun, bütün olumlu nitelikleri taşıyan bir varlıktır. O halde Tanrı mümkün olan en mükemmel varlıktır. Onun mükemmel olmaması kendisine, kendi anlamına ters düşer. Bu parçada, Tanrı``nın varlığına ilişkin ileri sürülen kanıtlardan hangisine değinilmiştir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.