1-) altın elbiseli adam mezarı hangi ülkede bulunmuştur
2-) Türkiye sınırları içerisinde tarihte ilk beyin ameliyatı nerde gerçekleştirilmiştir?
3-) Ataturk Milli cemiyetleri bir birlik altında toplamasının temel sebebi nedir?
4-) Osmanlının Başkenti neresidir?
5-) Aşağıdakilerden Hangisi Kurtuluş Savaşı Sırasında Kurulan Zararlı Cemiyetlerden Bİri Değildir?
6-) assagıdakılerden hangısı tarıhın kolaylastırılması ıcın yapılmıstır
7-) malazgirt savaşı kaç yılında olmuştur?
8-) tekerleği kim buldu?
9-) dünyanın en uzun savaşı hangisidir
10-) Tarih, insan topluluklarının devlet yapılarını, askerlik, hukuk, güzel sanatlar ve endüstriyel gelişmelerini inceleyen bir bilimdir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi tarihi araştırmalar içerisinde yer almaz?
11-) MEDRESELERİN KAPATILMASI TARİHİ KAÇTIR.?
12-) MEDENİ KANUNUN KABULÜ TARİHİ KAÇTIR.?
13-) MUDANYA ATEŞKES ANT. KAÇ TARİHİNDE İMZALANDI?
14-) M.KEMAL ATATÜRKE GAZİLİK VE MAREŞALLIK ÜNVANI HANGİ SAVAŞLA VERİLMİŞTİR?
15-) İstiklal Marşı2nın kabulü hangi tarihtir?
16-) Mustafa Kemal ATATÜRK aşagıdakilerden hangisine "Benim halkım bir tek uşaklık etmeyi beceremiyor."demiştir
17-) babüssaade nedir?
18-) `Beşeri kümelenmeleri ve toplum halindeki insanı inceler İnsanı, ferdi şartlardan soyutlamak ve genellemelere gitmek suretiyle kanunlar çıkarmaya çalışır. İnsan faaliyetlerinin zaman İçindeki seyrini yakalamak isteyen tarihçilere veriler sunar.” Yukarıdaki tanım tarihe yardımcı bilimlerden hangisi ile İlgilidir?
19-) Tarihi olaylar incelenirken olayla ilgili yazılı belgelere veya Kullanılan araç-gereçlere bakılarak bilgi toplanır. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı araştırmada tarihçi için yazılı belge niteliği taşır?
20-)
21-) Neolitik (Cİlalıtaş) devirde, insanlar Toprak ve kilden çana* çömlek yapmışlar, bunlar» ateşte pişirerek seramik sanatını başlatmışlardır. Tanm (aaliyetlerinde bulunarak, köylef kurmuşlar, hayvanları evcilleştirmişlerdir Bitki liflerinden giysiler yapmışlardır. Yukarıdaki paragrafla Neolitik devirde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiğini gösteren bir kanıt yoktur?
22-) Araştırmacı, olaylan aydınialmak için yazılı ve yazısız belgelerden yararlanmalıdır. Belgelerin gerçek ya da sahte olup olmadığına bakmalı, eserin içindeki bilgilerin tutarlılığını da inceleyerek doğru sonuca varmalıdır Buna göre bir tarih araştırmacısı, belgelerin doğruluğunu tespit etmek İçin aşağıdaki metodlardan hangisini kullanır?
online sınav Araştırmacı, olaylan aydınialmak için yazılı ve yazısız belgelerden yararlanmalıdır. Belgelerin gerçek ya da sahte olup olmadığına bakmalı, eserin içindeki bilgilerin tutarlılığını da inceleyerek doğru sonuca varmalıdır Buna göre bir tarih araştırmacısı, belgelerin doğruluğunu tespit etmek İçin aşağıdaki metodlardan hangisini kullanır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.