1-) Bir piknikte toplam 16 kişi bulunmaktadır.Pikniğe 4 evli çift gelince,bayların sayısı bayanların sayısının 2katı oluyor. Buna göre,başlangıçta piknikte kaç bayan vardır_??
2-) Ardışık 2 tek doğal sayının kareleri farkı 48 olduğuna göre, bu sayıların çarpımı kaçtır?
3-) ali babasına 2x2nin kaç olduğunu soruyor.babası ne yanıt vermiştir?
4-) UZMAN UZMAN UZMAN 2008 inci har nedir?
5-) alex de souza bu sene 106 gol attı matias delgado bu sene 53 gol attı ümit karan bu sene 85 gol attı umut bulut bu sene 92 gol attı buna göre umut ile alex de souzanın golleri arasında kaç fark vardır?
6-) bir sayının 8 katı 3 katından 175 fazladır bu sayı kaçtır?
7-) 5-(4+2-6)-1 işleminin sonucu kactır
8-) Bir sınıfta matematik sınavda aldığı 2, 3 ve 4 olan öğrencilerden 8 kişilik bir grup oluşturulmuştur. Grupta bu üç puandan her birini alan en az bir öğrenci bulunmaktadır ve grubun puan ortalaması dir. Bu grupta puanı 3 olan en çok kaç öğrenci bulunabilir?
9-) 62 kalem, 5 lik, 6 lık ve 8 lik gruplara ayrılarak paketlenmiştir. Toplam paket sayısı 11 olduğuna göre, içinde 5 kalem olan paket sayısı en çok kaçtır?
10-) 400 üyeli bir parlamento 3 partiye mensup milletvekillerinden oluşmuştur ve her partinin milletvekili sayısı birbirinden farklıdır. Bu parlamentoda güvenoyu için en az 201 oy gerekmektedir. Güvenoyu için herhangi iki partinin milletvekili sayıları toplamı yeterli olduğuna göre, parlamentodaki en küçük partinin milletvekili sayısı en az kaçtır?
11-) Bir bahçede boyaları 50 cm ve 40 cm olan iki ağaç fidesi dikilmiştir. Bu fidelerden boyu 50 cm olan haftada 2 cm, diğeri de haftada 1 cm uzamaktadır. Buna göre, 20. haftanın sonunda bu iki fidenin boyları arasındaki fark kaç cm olur?
12-) 400 litrelik bir havuz 5 ve 6 litrelik kovalarla su taşınarak doldurulacaktır. Kovaların her ikisinin de en az birer kez kullanılması koşuluyla, bu havuzun tamamı en az sayıda kaç kova su ile dolar?
13-) Kırtasiyeciden 2 silgi, 3 kalem, 4 defter alan bir kimse, toplam 1 600 000 TL ödemiştir? Bir kalemin fiyatı bir silginin fiyatının 2 katı, bir defterin fiyatı da bir kalemin fiyatının 4 katı olduğuna göre, bir silginin fiyatı kaç TL dir?
14-) Tanesi x liradan alınan bardakların i taşıma sırasında kırılmıştır. Kalan bardakların tanesi y liradan satılmıştır. Bu alışverişten ne kar ne de zarar edildiğine göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
15-) Bir manav 3 tanesini 20 000 TL den aldığı limonların 5 tanesini 50 000 TL den satmıştır. Manav, aldığı limonların tümünü satarak 250 000 TL kâr ettiğine göre, kaç tane limon satmıştır?
16-) Bir öğrenci elindeki parayla, 20 tam bilet ile 10 öğrenci bileti ya da sadece 25 tam bilet alabiliyor. Öğrenci, bu parayla kaç tane öğrenci bileti alabilir?
17-) Bir traktörün büyük (arka) tekerleğinin yarıçapı küçük (ön) tekerleğinin yarıçapının 2 katıdır. 60 metrelik mesafede küçük tekerlek büyük tekerlekten 20 devir fazla yaptığına göre, küçük tekerleğin çevresi kaç metredir?
18-) Makineyle 8 dakikada yapılan bir iş, elle 24 dakikada yapılmaktadır. Bir işçi bu işi yapmaya önce makineyle başlayarak 6 dakika çalışmış, sonra elle devam ederek işi tamamlamıştır. Buna göre, işçi elle kaç dakika çalışmıştır?
19-) Bir miktar fındık önce 18 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Daha sonra çocuklardan 6 sı fındıklarını öbür çocuklara eşit olarak paylaştırılınca, öbürleri ilk paylarından 10 tane daha fazla fındık almış oluyor. Buna göre toplam fındık sayısı kaçtır?
20-) Aylık geliri sabit olan bir kimse, her ay gelirinin ünü A kasasına, ini de B kasasına koymaktadır? Bir kimsenin 15 ayda her iki kasada biriken paraların toplamı bir aylık gelirine eşit olduğuna görü x kaçtır?
21-) Ayşe parasının yarısını Buket’e vermiş. Buket de oluşan paranın yarısını harcamıştır. Buketin başlangıçta 80 000 lirası, son durumda da 100 000 lirası olduğuna göre, Ayşe’nin başlangıçta kaç lirası vardır?
22-) Bir depo, aynı hacimdeki 10 kova ile 15 sefer su taşınarak doldurulabilmektedir. Bu deponun 6 seferde doldurulabilmesi için, aynı hacimdeki kaç kovaya daha gerek vardır?
23-) Maliyeti sırasıyla a, b ve c lira olan bir kurşun kalem, bir tükenmezkalem ve bir dolmakalemden oluşan üçlü yazı takımı, aşağıdakilerin hangisinde verilen fiyatla satılırsa kesin olarak kâr edilir?
24-) 20 kg lık tereyağını 120 000 liraya alan bir bakkal, bunu net ağırlığı 250 gr olan paketler halinde satılacaktır. Her paket için 50 liralık paketleme masrafı olmaktadır. Bu bakkal, 20 kg tereyağı satışından 28 000 lira kâr etmek istediğine göre bir paket yağı kaç liradan satmalıdır?
25-) 700 paket eşya, araba veya hamalla taşınacaktır. En çok 60 paket götürebilen araba her gidiş içîn 80 lira en çok 20 paket götürebildi hamal ise her gidiş için 30 lira almaktadır. Eşyanın tümü en az kaç liraya taşınabilir?
26-) Bir sınav sonucunu değerlendirmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notları kullanıyor. 25 kişinin katıldığı sınavda bu notların her biri en az bir kez kullanıldığına göre, aynı notu alan en çok kaç kişi bulunabilir?
27-) A bitkisinin boyu, B bitkisinin 3 katı, C bitkisinin 6 katıdır. B bitkisi kendi boyunun iki katına geldiği zaman, A bitkisinin boyu C bitkisinin boyunun 2 katından 10 cm fazla olacaktır. Her bitki yılda 1 cm uzadığına göre her bitkinin boyu kaç cm dir?
28-) Bir sayının karesi, aynı sayının iki katı ve 1 sayısı toplandığında 196 bulunmaktadır. Bu sayı kaçtır?
29-) İki katına 5 ilave edilince, 3 katından 19 eksik olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
30-) üç sayının yoplamı 4 tür.üçüncü sayı birinci sayıdan 16 fazla, ikinci sayının da 2 katına eşittir. Buna göre en küçük sayı kaçtır?
31-) 78 kişinin agırlanacagı bir restoranda 9 kişilik,7 kişilik ve 4 kişilik masalar vardır. Oturulan masalarda hiç boş sandalye kalmayacak biçimde,bu misafirler en az kaç masaya yerleştirilebilir?
32-) İki katına 5 ilave edilince, 3 katından 19 eksik olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
33-) Hareket halinde geçen t saat sonunda, bir otobüsün deposunda bulunan y yakıt miktarı litre olarak, y = 105-5t bağıntısıyla belirlidir. Depodaki yakıt miktarı 10 litrenin altına düştüğünde otobüsün yakıt alması gerekmektedir. Sürekli hareket halinde bulunan otobüs bu durumda en erken kaçıncı saat içinde yakıt almak zorundadır?
34-) Bir salonda 36 erkek ve 10 kadın vardır. Bu salona kaç evli çift (karı-koca) getirse erkek sayısı kadın sayısının 3 katı olur?
35-) Ahmet, Mehmet ve Hasan babalarının verdiği paradan önce 10 000 er lira alıyorlar. Kalan paranın yarısını Ahmet aldıktan sonra artan paraya da Mehmet ve Hasan eşit olarak bölüşüyorlar. Mehmet`in aldığı paranın toplamı 12 500 lira olduğuna göre, babalarının bu üç çocuğuna verdiği para kaç liradır?
36-) Üç arkadaş 53 telefon jetonunu şu şekilde paylaşıyorlar: Birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2 fazla jeton alıyor. Buna göre, en az telefon jetonu alan kaç tane almıştır?
37-) 17 katı ile 14 katının farkı 3600 olan sayı kaçtır?
38-) Bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp, üçer üçer inen bir kişinin, çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 6 fazladır. Buna göre, merdiven kaç basamaklıdır?
39-) Bir sayının karesi, aynı sayının iki katı ve 1 sayısı toplandığında 196 bulunmaktadır. Bu sayı kaçtır?
40-) Ali bir bilet kuyruğunda bastan n. sırada, sondan <2n-2). sıradadır. Kuyrukta 81 kişi olduğuna göre, Ali baştan kaçıncı kişidir?
41-) Bir lisenin son sınıf öğrencileri her grupta eşit sayıda öğrenci olmak üzere 10 gruba ayrılıyor. Bu öğrenciler 7 gruba ayrılsaydı her gruptaki öğrenci sayısı 6 fazla olacaktı. Bu öğrenciler, her grupta eşit sayıda öğrenci olmak üzere 5 gruba ayrılırsa bir grupta kaç öğrenci bulunur?
42-) . Bir baba 72 milyon lirayı çocuklarına eşit olarak paylaştırmak istiyor. Çocuklardan 4 ü kendi paylarından vazgeçiyor ve para diğer çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Bu durumda, para alan çocuklar öncekine göre 3 er milyon lira daha fazla alıyorlar. Buna göre, tüm çocukların sayısı kaçtır?
43-) 3 limonu 40 000 TL ye alıp 5 limonu 90 000 TL ye satan bir manav kaç limon satarsa 560 000 TL kar eder?
44-) 75 cm uzunluğundaki bir telin orta noktası işaretleniyor. Sonra telin bir ucundan 15 cm kesilip atılıyor. Geriye kalan telin orta noktası, ilk orta noktaya göre, kaç cm kayar?
45-) Bir sayının 3 fazlasının yarısı, aynı sayının 6 eksiğine eşittir. Bu sayı kaçtır?
46-) Bir miktar kumaşta eş boyda 9 perde çıkmaktadır. Buyu boyutlardan 60 cm daha kısa olan perdelerden ise 12 tane çıkarılmaktadır. Buna göre, toplam kumaş kaç metredir?
47-) Oya ile Aykut`un paraları toplamı 450 liradır. Oya Aykut`a 25 lira verirse Aykut`un parası Oya`nın parasının 2 katı olacaktır. İlk durumda Oya`nın parası kaç liradır?
48-) 25 ve 50 kuruşluklardan oluşan 7 tane madeni para bulunuyor. Bu paraların tutarı 275 kuruştur. Bu paralardan 25 kuruşlukların sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?
49-) n bir doğal sayı olmak üzere 1 den n ye kadar olan sayıların toplamı x, 4 ten n ye kadar olan sayılan n toplamı y ile gösteriliyor. x+y=456 ise, x in değeri kaçtır?
50-) Bir kutuda siyah ve mavi renkli toplam 35 kalem vardır. Siyah kalemlerin sayısı mavi kalemlerin sayısından 3 fazladır. Bu kutudan rasgele bir miktar kalem alınıyor. Kutuda kalan mavi kalemlerin sayısı, siyahların sayısından 9 fazla olduğuna göre, son durumda kutuda en çok kaç siyah kale|m kalabilir?
51-) Ali`nin parası Mehmet`in parasının 9 katıdır. Eğer Ali Mehmet`e 5 lira verirse, Ali`nin parası Mehmet`in parasının 4 katı oluyor. Buna göre, Mehmet`in parası kaç liradır?
52-) 20 çocuğun bulunduğu bir çocuk balosunda, erkek çocukların birincisi 5 kız arkadaşıyla, ikincisi 6, üçüncüsü 7 ve her seferinde kız çocukların sayısı bir artmak üzere sonuncu erkek çocuk tüm kız arkadaşlarıyla dans ettiğine göre, balondaki erkek çocuk sayısı kaçtır?
53-) Ali`nin 44 tane madeni parası vardır. 10 ve 100 liralıklardan oluşan bu paraların toplamı 3500 lira olduğuna göre Ali`nin 100 liralıkları kaç tanedir?
54-) Cemil, kilosu 4000 lira olan fıstık ile kilosu 3000 lira olan fındıktan 500 gramlık bir karışım alarak 1800 lira ödemiştir. Cemil`in aldığı karışımda kaç gram fındık vardır?
55-) İki arkadaştan Kaya`nın 75 bilyesi vardır. Eğer Kaya, 15 bilyesini arkadaşı Çetin`e verirse ikisinin bilyeleri eşit oluyor. Çetin`in 15 bilyeyi almadan önce kaç bilyesi vardı?
56-) 50 yolcusu bulunan bir otobüsten 5 bay 5 bayan inince, geriye kalanlar arasında, bayların sayısı bayanların sayısının üç katı oluyor. Buna göre ilk halde otobüste kaç bay vardı?
57-) A kovasının hacmi, B kovasından 2 litre küçüktür. A kovası ile 28 kova su alan bir bidon, B kovası ile 21 kova su almaktadır. Buna göre, A kovasının hacmi kaç litredir?
58-) A marka jiletin bir paketinde 4 tane, B marka jiletin bir paketinde 10 tane jilet bulunmakta ve her ikisinin de paketi aynı fiyattan satılmaktadır. Hangi marka kullanılırsa kullanılan tıraş başına jilet maliyeti aynıdır. B marka bir jilet ile 2 kez tıraş olduğuna göre, A marka bir jilet ile kaç kez tıraş olunabilir?
59-) Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dır. Küçük sayı kaçtır?
60-) Hacmi 2560 litre olan bir depo, 20 ve 17 litrelik iki bidonla su taşınarak doldurulmuştur. Toplam 140 bidon su taşınınca depo tam doldurulduğuna göre, 17 litrelik bidon ile kaç bi¬don su taşınmıştır?
61-) 100 ve 500 liralıktan oluşan 30 tane madeni paranın tutarı 12 200 liradır. Bu paralardan 500 liralıkların sayısı kaçtır?
62-) Bir baharatın 300 gramı a litre, yarım kilosu (2a-300) lira olduğuna göre, a kaçtır?
63-) Lokantada yemek yiyen 45 kişilik gurubun bazı üyeleri, konuk oldukları için, hesap ödememiştir. Bu yüzden, ötekiler 3 000 er lira fazla vererek 15 000 er lira ödemiştir. Buna göre guruptaki konuk sayısı kaçtır?
64-) Ali`nin jetonların sayısı Mehmet`inkinin üç katıdır. Ali, Mehmet`e 10 jeton verince ikisinin eşit sayıda jetonu oluyor. Başlangıçta Mehmet`in kaç jetonu vardır?
65-) Bir parkta, bir kısmı 3 kişilik, diğerleri 5 kişilik olan toplam 16 bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 62 kişilik olduğuna göre, 5 kişilik bank sayısı kaçtır?
66-) Bir okuldaki her bayan öğretmenin, okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının iki katından 6 fazla; her erkek öğretmenin de okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının üç katından 1 eksiktir. Buna göre, okulda toplam kaç öğretmen vardır?
67-) Hasan, Ayşe`ye 2 milyon TL verirse paraları eşit oluyor. Ayşe, Hasan`a 2 milyon TL verirse Hasan`ın parası Ayşe`nin parasının 5 katı oluyor. Buna göre, Ayşe`nin parası kaç milyon TL dir?
68-) Bir bilgi yarışmasında, kurallara göre, yarışmacılar her doğru cevaptan 40 puan kazanıyor, her yanlış cevaptan 50 puan kaybediyor. 30 soruya cevap veren bir yarışmacı 300 puan kazandığına göre, doğru cevaplarının sayısı kaçtır?
69-) Taşımacılık yapan bir firma 300 milyar TL ödeyerek fiyatları 15 milyar, 25 milyar ve 30 milyar TL olan araçlardan toplam 12 adet satın alınıyor. Fiyatı 15 milyar ve 25 milyar TL olan araçlardan eşit sayıda alındığına göre, fiyatı 30 milyar TL olan araçtan kaç tane alınmıştır?
online sınav Taşımacılık yapan bir firma 300 milyar TL ödeyerek fiyatları 15 milyar, 25 milyar ve 30 milyar TL olan araçlardan toplam 12 adet satın alınıyor. Fiyatı 15 milyar ve 25 milyar TL olan araçlardan eşit sayıda alındığına göre, fiyatı 30 milyar TL olan araçtan kaç tane alınmıştır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.