1-) 75 sayısın 2 katının 3 katının ve 5 katının toplamı kaçtır?
2-) 103 sayısı, kuralı verilen aşağıdaki sayı 16. örüntülerinden hangisinin herhangi bir adımında yer almaz?
3-) ab5 gibi üç basamaklı bir sayı, ab gibi iki basamaklı bir sayıya bölünüyor. Bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? (ÖSS-1985)
4-) 94 sayısı, iki basamaklı xy sayısına bölündüğünde bölüm 8 ve kalan k ise, k kaçtır? (ÖSS-1984)
5-) a sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 2 dir. Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam olarak bölünür? (ÖSS-1990/1)
6-) m, n, p ve r birer pozitif tamsayı olmak üzere, m sayısı 9 a bölündüğünde bölüm n ve kalan 7 dir. n sayısı 7 ye bölündüğünde bölüm p ve kalan 5 dir. m + n sayısı 10 a bölündüğünde kalan r olduğuna göre, r sayısı kaçtır?
7-) x sayısının y sayısına bölündüğünde bölüm 2 ve kalan k dır. y sayısının k sayısına kalansız bölümü z olduğuna göre, x in k ya bölümünde kalan sıfır ise, bölüm kaçtır?
8-) x, y ve z sayma sayıları iseler, 2x sayısı 3y sayısına bölündüğünde bölüm z ve kalan 5 tir. 2x sayısı 3z sayısına bölündüğünde bölüm y ve kalan k dır. Buna göre, k kaçtır?
9-) İki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 62 ve kalan 13 tür. Kalansız bölme yapılırsa, bölüm 62,5 dur. Küçük sayı kaçtır ?
10-) a sayısı b sayısına bölündüğünde bölüm c ve kalan 2 dir. b ile c farklı sayılar olduğuna göre, a = 5b -4 ise, a kaçtır?
11-) Kalansız bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 300 ve bölüm 14 tür. Bölen sayı kaçtır?
online sınav Kalansız bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 300 ve bölüm 14 tür. Bölen sayı kaçtır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.