1-) fkşslqdfj qşgj
2-) 1+2+3+4+5+6+7+8+9+kaçtır?
3-) aşağıdakilerden hangisi ardışık 3 tek sayının toplamı olamaz
4-) aşağıdaki sayırın hangisininkaresi kendisinden büyüktür
5-) aşağıdakilerden hangisi 10 un kuvveti şeklinde yazılamaz
6-) Çevresinin uzunluğu 84 cm olan dairenin alanı kaç cm`dir?
7-) 2+2222+36-260/2-1000
8-) bin on dört tam binde on dört ondalık kesrinin rakamla yazılışı hangisidir
9-) pozitif tam bölenlerinin sayısı 432 olan x=900...0 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır?
10-) hangi sayını tüm kuvvetleri kendisine eşittir?
11-) bir işi murat tek başına,15 günde;murat ile hatice birlikte 6 günde bitirmektelerdir.buna göre ziya bu işin yarısını tek başına kaç günde bitirir?
12-) Bir baba 35 yaşında iken kızı 2 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları oranı olur?
13-) 150 sayısı ile çarpıldığında bir tamsayının kübü olan en küçük sayma sayısı kaçtır?
14-) x > 0 bir tamsayı olmak üzere, 25 . 82x sayısının 114 tane tamsayı böleni varsa, x kaçtır?
15-) n bir doğal sayı olmak üzere, B = 540 . 15n sayısının 240 tane pozitif tamsayı böleni varsa, n kaçtır?
16-) p > 3 şartını sağlayan bir asal sayı ise, 36 . p2 sayısının kaç tane tamsayı böleni vardır ? a) 6 b) 8 c) 16 d) 27 e) 54
17-) m = 15 . 24 . 50 olduğuna göre, m nin pozitif tamsayı bölenlerinin sayısı kaç tanedir?
18-) m ve n pozitif tamsayılar olduğuna göre, (m-n-5)(m+n+3) = 13 ise, m+n kaçtır ?
19-) a ve b pozitif tamsayılar olduğuna göre, a(a+b) = 17 ise, b kaçtır?
20-) Aşağıdakilerden hangisi 150 sayısının asal çarpanlarından biridir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi 150 sayısının asal çarpanlarından biridir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.