1-) (15)-(-15)=?
2-) a ve b pozitif tam sayılardır. (a+b).(a-b)=17 olduğunu bilerek a.b bulunuz.
3-) a , b ve c pozitiv tam sayılardır. a/b=1/3 c/b=1/7 olduğunu bilerek (a+c+4b) kaç olduğunu bulunuz?
4-) 16+7=
5-) 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı arasındaki fark kaçtır?
6-) (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
7-) c > 0, c/a <0, b.a > 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur ? (ÖSS-2000) a) b) c) d) e)
8-) x, y, z farklı üç pozitif tamsayı olmak üzere, x.y.z=6, x.z=3 ve y=2 ise, x≠1 dir. Buna göre, x, y, z sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS-1984)
9-) a, b, c birer tamsayı olmak üzere, 0 < c < a < 4, a/c = b olduğuna göre, b kaç değişik değer alabilir ?
10-) (2a-c)/c = 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? (ÖSS-1981)
11-) 9 : 3 - 12 : 4 + [ -10 : 2 - 3] = ? işleminin sonucu kaçtır?
12-) 7 - [ -2 -(5 -(-3 +2))] = ? işleminin sonucu kaçtır?
13-) a, b, c Є Z olmak üzere, a>0, b<0, c≠0 ise, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur ?
14-) (ab) iki basamaklı sayısının değeri rakamları toplamının 7 katından 3 fazladır. Bu koşula uygun kaç tane (ab) iki basamaklı sayısı vardır?
15-) abcab sayısının abc sayısına bölümünde; bölüm x, kalan y dir. x+y = 126 ise ab nedir?
16-) (ABC) - (CBA) = 297 işleminde C rakamının değeri en büyük kaç olabilir?
17-) a, b ve c negatif tamsayılardır. 4a=3b , 2a=5c ise, c aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?
online sınav a, b ve c negatif tamsayılardır. 4a=3b , 2a=5c ise, c aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.