1-) 2 beyaz,2 kırmmızı,3 sarı bilardo topu,bir sıra halinde,kaç farklı şekilde dizilebilir?
2-) 23456 beş basamaklı sayısının rakamları ile rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı 340 tan büyük en fazla kaç farklı dogal sayı yazılabilir?
3-) A=(2,3,5,6,8) kümesinin elemanları ile yazılabilen üç basamaklı sayıların kaç tanesinin en az bir basamagı tek sayıdır?
4-) 4 farklı etegi olan eda üst üste 2 gün aynı etegi giymemektedir.buna göre eda 4 gün içerisinde kaç farklı seçim yapabilir?
5-) 12 sporcu arasından 4 sporcu seçilecektir.seçilecek 1 sporcu belli olduğuna göre seçim kaç farklı şekilde yapılabilir.
6-) P(5,4)/C(5,4) işleminin sonucu kaçtır?
7-) bir kışlada 15 asker vardır 15 askerin teskeresi geldiğine göre kaç farklı şekilde birbirlerine sarılırlar?
8-) 2-4-6-8-10-12-?
9-) 5 kişi yuvarlak basaya kaç değişik biçimde oturabilir
10-) 10a tam bölünebilen 3 basamaklı rakamları farklı kaç dogal sayı vardır?
11-)
12-) Bir düzgün dörtyüzlünün (bütün yüzleri eşkenar üçgen olan üçgen piramit) iki yüzünde A, iki yüzünde de T harfleri yazılıdır. Bu düzgün dörtyüzlü bir kez atıldığında yan yüzlerinde, sırasına ve yönüne bakılmaksızın A, T, A harflerinin görülme olasılığı kaçtır?
13-) Yükseköğrenim için A ve B ülkelerine gönderilmek üzere 5 Öğrenci seçilmiştir. Her iki ülkeye en az birer öğrenci gideceğine göre, bu 5 Öğrenci kaç farklı gruplama ile gönderilebilir?
14-)
15-) Kesişen doğrulardan oluşan bir şekilde belirleyici üç özellik aşağıda verilmiştir. I. Şekil dört doğrudan oluşmaktadır. II. Her doğru diğer üçünü kesmektedir. III. Her kesim noktasından iki doğru geçmektedir. Buna göre şekilde kaç kesim noktası vardır?
16-) 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları kullanılarak yazılabilen, rakamları tekrarlı veya tekrarsız tüm iki basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır?
17-)
18-)
19-) Bir torbaya eşit sayıda kırmızı ve beyaz bilyeler konuyor. Bu torbadan geri konulma¬mak üzere art arda çekilen iki bilyenin ikisinin de kırmızı renkte olma olasılığı 8/33 tür. İlk du¬rumda torbada kaç bilye vardır?
20-) 10 öğrenci arasından 4 kişilik bir ekip, bu ekip içinden de bir başkan seçilecektir. Bir başkan ve üç üyeden oluşan bu ekip kaç değişik biçimde oluşturulabilir?
21-) Yükseköğretim için A ve B ülkelerine gönderilmek üzere 5 öğrenci seçilmiştir. Her iki ülkeye en az birer öğrenci gideceğine göre, bu 5 öğrenci kaç farklı gruplama ile gönderilebilir?
22-) A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 bulunur; ama 4 bulunmaz?
23-) A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 5 elemanı bulunur?
24-) 8 kişilik bir gruptan 5 kişilik kaç değişik takım kurulabilir?
25-) A={a,c,d} B={a,b,c,d,e,f,g} olduğuna göre, B nin alt kümelerinin kaç tanesi A kümesini kapsar?
26-) A={a,b,c,d,e} kümesinin, 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde a elemanı bulunur?
27-) n elemanlı bir kümenin r-li bütün kombinasyonlarının (kombinazonlarının) sayısı C(n,r) ile gösterildiğine göre, C(n,2)+C(n,3)=4C
28-) n elemanlı bir kümenin r-li bütün kombinasyonlarının (kombinezonlarının) sayısı C(n,r) ile gösterildiğine göre, C(0,0)+C(6,3)=3C{m,m-l) Eşitliğinde m kaç olmalıdır?
29-) 11 kişilik bir kafileden 5 kişi İzmir`e, 6 kişi Ankara`ya gidecektir. Bu iki grup kaç değişik biçimde oluşturulabilir?
30-) 10 sporcudan beş kişilik bir takım oluşturulacaktır. Bu sporculardan takıma girecek iki kişi belli olduğuna göre, takım kaç değişik biçimde oluşturulabilir?
31-) M, N, P, Q, R gibi beş değişik seçmeli dersten M ve N dersleri aynı saatte verilmektedir. Bu beş dersten ikisini seçmek isteyen bir öğrencinin bu durumda kaç seçeneği vardır?
32-) Bir düzlem üzerinde bulunan 10 doğrudan 3`ü bir A noktasından, geri kalanlardan 4`ü de A dan farklı bir B noktasından geçmektedir. Birbirlerine paralel olmayan doğruların A ve B ile birlikte kaç kesişme noktası vardır?
33-) Bir lokantada 8 türlü yemek vardır. 3 türlü yemek, yemek isteyen bir kimse kaç türlü seçim yapabilir?
34-) 10. kişilik voleybol oyuncusundan kaç türlü 6 kişilik voleybol takımı yapılabilir?
35-) Okul kantininde 6 değişik türde yemek vardır. İki değişik türlü yemek, yemek isteyen bir öğrenci kaç seçim yapabilir?
36-) 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarını kullanarak rakamları birbirinden farklı olan, üç basamaklı ve 780 den küçük kaç değişik sayı yazılabilir?
37-) 6 kişinin katıldığı bir sınav, başarı yönünden kaç farklı biçimde sonuçlanabilir?
38-) Bir otelde iki yataklı bir, üç yataklı iki oda boştur. 8 kişi, belirli ikisi farklı odalarda kalmak şartıyla, otele kaç değişik biçimde yerleştirilebilir? (Odalarda yatak sıralaması değişik yerleştirme sayılmayacaktır.)
39-) {O , 1 , 2 , 3 , 4 , 5} kümesinin elemanlarından 5`in tam katı olan üç rakamlı ve rakamları tekrarsız, farklı kaç sayı yazılabilir?
40-) O, 2, 3, 4 rakamları ile dört basamaklı kaç tane sayı yazılabilir?
41-) 5 farklı kitap bir raf üzerinde yan yana kaç türlü sıralanabilir?
online sınav 5 farklı kitap bir raf üzerinde yan yana kaç türlü sıralanabilir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.