1-) Reel sayılarda "*" işlemi m*n=m+n-4mn şeklinde tanımlanmıştır buna göre * işleminde tersi olmayan eleman kactır?
2-) Bugün günlerden Perşembe ise 93 gün sonra hangi gün olur?
3-) Bir asker 3 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini Pazar günü tuttuğuna göre, 16. nöbetini hangi gün tutar?
4-) 5 günde bir ilaç alan bir hasta, ilk ilacını Salı günü almıstır. 7. ilacını hangi gün alacaktır?
5-) 1 < a < 10 olmak üzere, 12 - a - 0 (mod a) denkliğini sağlayan kaç tane a tam sayısı vardır?
6-) 365 günlük bir yıldaki cumartesi ve pazar günleri sayısının toplamı en çok kaçtır?
7-)
8-) x iki basamaklı bir doğal sayı, x = 2 (mod 3) x = 2 (mod 5) olduğuna göre, x in en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı kaçtır?
9-)
10-) Tam 12 yi gösteriyorken çalıştırılan bir saatin akrebi, 1999 saatlik süre dolduğu anda kaçı gösterir?
11-) (127)9 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?
12-) Z tam sayılar kümesi üzerinde işlemi, a b = a + b + 3 biçiminde tanımlanmıştır. Bu işleme göre, 2 nin tersi kaçtır?
13-) Z tam sayılar kümesi üzerinde işlemi, a b = a + b + 3 biçiminde tanımlanmıştır. Bu işleme göre, 2 nin tersi kaçtır?
14-) Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde * ve A işlemleri x * y = xy x A y = x + y şeklinde tanımlanıyor. a * (a A 1) = 81 olduğuna göre, a kaçtır?
15-)
16-)
17-)
18-)
19-) 1
20-) 365 günlük bir yıldaki cumartesi ve pazar günleri sayısının toplamı en çok kaçtır?
21-) x iki basamaklı bir doğal sayı, x=2(mod 3) x=2(mod 5) olduğuna göre, x in en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı kaçtır?
22-) Tam 12 yi gösteriyorken çalıştırılan bir saatin akrebi, 1999 saatlik süre dolduğu anda kaçı gösterir?
23-) 5-x = 4(Mod7) olduğuna göre, x in alabileceği pozitif en küçük iki değerin toplamı kaçtır?
24-) Z/7 de 2x+5 = 1 denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir?
online sınav Z/7 de 2x+5 = 1 denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.