1-) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
2-) 34 kişilik bir sınıfta futbol oynayanların sayısı 26,basketbol oynamayanların sayısı 18 , en çok bir oyun oynayanların sayısı 23 olduğuna göre,bu sınıfta iki oyundan hiçbirini oynamayan kaç öğrenci vardır?
3-) 165 kişilik bir gruba en az kaç kişi daha katılırsa grup, 4’erli, 5’erli ve 9’ arlı gruplara ayrılabilir?
4-) 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı arasındaki fark kaçtır
5-) Bir sınıfta öğrencilerden 35 i İngilizce, 33 ü Almanca kursuna gidiyor. Bunlardan 15 i her iki kursa da gittiğine göre, bu sınıfta bu kurslara katılan öğrencilerin tümü kaç kişidir? Bunlardan 15 i her iki kursa da gittiğine göre, bu sınıfta bu kurslara katılan öğrencilerin tümü kaç kişidir?
6-) Futbol, voleybol ve basketbol oynayanlardan oluşan bir sporcu kafilesinde, üç oyunu da oynayanlar 5, futbol ve voleybol oynayanlar 9, voleybol ve basketbol oynayanlar 8, futbol ve basketbol oynayanlar 6 kişidir. Futbol oynayanlar 23, voleybol oynayanlar 21, basketbol oynayanlar 15 kişi olduğuna göre kafilece kaç sporcu vardır?
7-) Bir kentte yapılan bir sayımda ailelerin %70 inde televizyon, %75 inde çamaşır makinesi bulunduğu saptanmıştır. Ailelerin en az yüzde kaçında hem televizyon hem de çamaşır makinesi bulunabilir?
8-) Voleybol, futbol ve basketbol sporlarından en az birini yapan sporculardan oluşan 60 kişilik bir sporcu kafilesinde; I. Her üç sporu da yapanların sayısı 6, II. Sadece voleybol, sadece futbol ve sadece basketbol oynayanların sayıları birbirine eşit III. Bu sporculardan herhangi ikisini yapanların yani voleybol ve futbol futbol ve basketbol voleybol ve basketbol oynayanların sayıları eşittir. Buna göre voleybol oynayanların sayısı en. az kaçtır?
9-) Bir sınıfta, hem basketbol hem voleybol oynayanların sayısı 7, voleybol veya basketbolden en az birini oynayanların sayısı 16 dır. Basketbol oynayanların sayısı, voleybol oynayanlardan 5 fazla olduğuna göre, bu sınıfta basketbol oynayan kaç kişidir?
10-) 18 kişilik bir gruptaki öğrenciler İngilizce ve Fransızca dilinden en az birini bilmektedir. İngilizce bilenlerin sayısı, Fransızca bilenlerin 3 katıdır. Buna göre, sadece Fransızca bilenlerin sayısı aşagıdakilerden hangisi olabilir?
11-) Bir sınıfta Almanca veya Fransızca dillerinden en az birini bilen 40 öğrenci vardır. Almanca bilenlerin sayısı; Fransızca bilenle¬rin sayısının 2 katı, her iki dili bilenlerin sayısının ise 4 katıdır. Buna göre, sınıfta Almanca bilenlerin sayısı kaçtır?
12-) Bir A cümlesinin 3 ten az elemanlı alt cümlelerinin sayısının 29 olması için, A kaç elemanlı olmalıdır?
online sınav Bir A cümlesinin 3 ten az elemanlı alt cümlelerinin sayısının 29 olması için, A kaç elemanlı olmalıdır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.