1-) 3. (2x+1)-4. (x-3)=x+7 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
2-) (2x+4x).(2x+6x)=? sorusunun cevabını bulunuz.
3-) Bir usta günde 6 çift, bir kalfa ise 4 çift ayakkabı yapabiliyor. İkisi beraber 70 çift ayakkabı yaptıklarında bunlardan kaç tanesi usta tarafından yapılmıştır
4-) 3x+3x=6 ise x kaçtır??
5-) x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere, 2x + 3y = 27 koşulunu sağlayan kaç y değeri bulunur?
6-)
7-) x - y = 22 y + z = 10 z-v = 8 ise x - 2y - 2z + v nin değeri kaçtır?
8-) x - y = 22 y + z = 10 z-v = 8 ise x - 2y - 2z + v nin değeri kaçtır?
9-) x + y = 2| y+z=3f olduğuna göre, z + x = 5j x + y + z toplamının değeri nedir?
10-) x, y, z sıfır ya da pozitif tam sayılar olmak koşuluyla, 3x + 2y + z = 60 2x + 3y + z = 50 denklem sistemini sağlayan en büyük z değeri nedir?
11-)
12-)
13-) Toplamları 77 olan iki sayıdan birinin 3 katı, öbürünün 4 katına eşittir. Bu sayılardan küçük olanı kaçtır?
14-) Farkları 4, toplamları 14 olan iki doğal sayının çarpımı kaçtır?
15-) x, y, z sıfır ya da pozitif tamsayılar olmak koşuluyla, 3x+2y+z=60 2x+3y+z=50 denklem sistemini sağlayan en büyük z değeri nedir?
16-) a, b, c pozitif tamsayılar ve a.b=12 b.c=60 a.c=80 olduğuna göre, a kaçtır?
17-) x, y, z sıfırdan büyük birer tamsayı ve 3x+2y+z=97 olduğuna göre, y nin en büvük değeri kaçtır?
18-) a+b+c=d b+c+d=a c+d+a=b ise a+b+d toplamı nedir?
19-) x, y, z birbirinden farklı birer pozitif tamsayıdır. x-y+z=3 x+y+z=7 olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
20-) 3a-3b+4c=7 2a-6b+8c=2 olduğuna göre, a kaçtır?
21-) x-y=22 y+z=10 z-v=8 olduğuna göre, x-2y-2z+v ifadesinin değeri kaçtır?
22-) 2a+3b+4c=9 4a+3b+2c=15 ise, a + b+c toplamı kaçtır?
23-) x, y, z sıfırdan ve birbirinden farklı pozitif tamsayılardır. Buna göre, 3x+2y+z=40 denklemini sağlayan en büvük z kaçtır?
24-) {x-[y-(z+2> ]}-{x+[z-(x-1)]}+y-1 toplamı nedir?
online sınav {x-[y-(z+2> ]}-{x+[z-(x-1)]}+y-1 toplamı nedir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.