1-) 2a-1 tanesi 45$ olan CD lerin a+1 tanesi 30$ dır.Bu duruma göre a=?
2-) x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere, (x/y) = (y/z) ve x2+2xy+xz = 16y2 ise y/x aşağıdakilerden hangisidir?
3-) (a/0,6) = (b/0,05) = (c/0,2) veriliyor. a+b+c toplamının orantılı olduğu en küçük sayı kaçtır?
4-) a,b,c,d tamsayılar ve (a/b) = (c/d) = (2/3) ise, (2a+3c)/(2b+3d) oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
5-) a.b : a.c : b.c = 3 : 6 : 9 orantısını sağladığına göre a/(b.c) : c/(a.b) oranı nedir? A) 1/2 B) 3 C) 1/9 D) 1/3 E) 9
6-) (1/3a) = (2/4b) = (1/5c) ve a+b+c = 62 ise, b-c hangisidir?
7-) (a/b)=(4/7) , c=3d , a.c=4 ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
8-) a,b,c negatif tamsayılar olup; 3.a.b = 4.b.c = 5.a.c ve a2 + b2 + c2 = 200 ise a+b+c nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
9-) a ve (b+c) sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılıdır. 3b=2c ve a+b-c=21 ise a`nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?
10-) a,b,c tamsayılar; a:b:c = 5:7:8 ve 2a+b+c=100 ise, c kaçtır?
11-) Üç kardeşin 5 yıl önceki yaş ortalaması 8 ise, 5 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır?
12-) y sayısı x+2 ile doğru, 2x-1 ile ters orantılıdır. x=1 için y=6 olduğuna göre x=3 için y nedir?
13-) bir aile 30 ekmeği 5 günde yerse 60 ekmeği kaç günde yer
14-) tanesi 3 ytl olan çikolatalardan 6 tane alan mehmet kaç ytl ödeyecektir
15-) 12 KG VİŞNE KULLANILARAK 5 KAVANOZ REÇEL YAPILMAKTADIR. 10 KAVANOZ REÇELİÇİN KAÇ KG VİŞNE GEREKİR?
16-) 180 GRAM SABUN KURUYUNCA 150 GRAM GELİYOR. 300 GRAM KURU SABUN YAŞKEN KAÇ GRAMDIR?
17-) bir işçi bir işi 10 günde yaparsa 2 işçi kaç günde yapar
18-) bir zar atılıyor üst yüze gelen sayının 2 olma olasılığıkaçtır?
19-) Bir miktar parayı K, L, M kişileri sırasıyla 2 ve 4 sayıları ile doğru, 6 ile ters orantılı olarak paylaşıyorlar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
20-) 7 sayının aritmetik ortalaması 19 dur. Bunlardan, aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkarılıyor. Geriye kalan 4 sayının toplamı kaçtır?
21-) 15 tane sayının ortalaması 25 tir. Bu sayılara toplamı 300 olan 10 sayı daha ekleniyor. Buna göre, yeni ortalama kaçtır?
22-) a sayısı b ile doğru, c ile ters orantılıdır. b = 5, c = 16 ise a = 9 dur. Buna göre b = 25, c = 144 ise a kaçtır?
23-) Bir öğrencinin matematik dersindeki üç sınavdan aldığı puanların ortalaması 7 dir. Bu öğrenci üçüncü sınavdan 8 puan aldığına göre, ilk İki sınavdan aldığı puanların ortalaması kaçtır?
24-)
25-) a le b sayılarının aritmetik ortalaması 15, a le c sayılarının aritmetik ortalaması 17, b le c sayılarının aritmetik ortalaması 23 olduğuna göre, c kaçtır?
26-)
27-) 12 sayının aritmetik ortalaması 24 olduğuna göre, bu sayıların toplamı kaçtır?
28-) Üç arkadaşın paralarının birbirine oranı bilinmektedir. Buna ek olarak aşağıdakilerden hangisi verildiğinde, her birinin kaç lirası olduğu hesaplanamaz?
29-) Un, yağ ve şeker ağırlık bakımından sırasıyla 2:3:4 oranında karıştırılarak 18 kg lık bir hamur yapılıyor. Kullanılan un miktarı, yağ miktarından kaç kg azdır?
30-)
31-) Bir Öğrenci üç sınava girmiştir. İlk iki sınavın ortalaması 7 dir. Üç sınavdan aldığı notların ortalaması 6 olduğuna göre, bu Öğrenci son sınavdan kaç almıştır?
32-) Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları sırasıyla 1,2 ve 1,4 sayılarıyla orantılıdır. Bu sınıftaki kız öğrenciler en az kaç kişidir?
33-)
34-)
35-) Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları sırasıyla 1,2 ve 1,4 sayılarıyla orantılıdır. Bu sınıftaki kız öğrenciler en az kaç kişidir?
36-) b=2a c=2b d = 3c a+b+c+d=19 olduğuna göre, d-a farkı kaçtır?
37-) Kilosu 2875 lira olan peynirden 640 gram alan bir kişi kaç lira ödeyecektir?
online sınav Kilosu 2875 lira olan peynirden 640 gram alan bir kişi kaç lira ödeyecektir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.