1-)
2-)
3-) |x-2|-2|-2 denkleminin çözüm kümesi aşaığıdaktlerdan hangisidir?
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)
9-)
10-) x > O olmaK üzere, 1 - x < x + 5 s 9-x olduğuna göre, x İn alabileceği kaç tane tamsayı değeri vardır?
11-) (z-x).(2-y).cD olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olabilir?
12-) |x - 2| . |x + 5| = x - 2 eşitliğini sağlayan x değerlerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
13-) |x - 4| + |x| = 8 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
14-)
15-)
16-)
17-)
18-) a + b toplamı sabit olan (a, b) gibi sayı çiftlerinde, |a - b| mutlak değeri en küçük olan çift için (a . b) çarpımının değeri en büyüktür. Buna göre, A ve B pozitif tam sayılar ve A = 4 + xveB = 6-x ise, A . B çarpımının en büyük değeri kaçtır?
19-) İki basamaklı bir tek sayı ile iki basamaklı bir çift sayının farkının mutlak değeri en çok kaçtır?
20-) 9<|2x-7|<13 eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tamsayıların toplamı kaçtır?
21-) |x |<3 olmak üzere, -x+y-3=0 denklemini sağlayan y tamsayıların toplamı kaçtır?
22-) |x |<6 olduğuna göre, x-2y+2=0 koşulunu sağlayan kaç tane v tamsayısı vardır?
23-) |x + 2| < 4 eşitsizliğini sağlayan kaç tane tamsayı vardır?
24-) |3-2x|>7 eşitsizliğinin çözüm kümesi dir?
online sınav |3-2x|>7 eşitsizliğinin çözüm kümesi dir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.