1-) Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?
2-) Dağlar başın kar aldı / Gül etrafın har aldı / Ecele borçlu kaldım / Bir canım var yar aldı.Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
3-) Yiğitliğim geldi geçti yel gibi Tadı damağımda kaldı bal gibi Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi Bozulmuş bağlara döndüm ben gönül Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4-) Gel bakma kimseye hor Halkı yorma kendin yor Yıkmak için çok düşün Yıkmak kolay yapmak zor Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
5-) Bir kayadan duman duman On yedi metre atlayan Dağ kokusuyla yüklü su Yukarıdaki dizeler konusuna göre hangi şiirden alınmış olabilir?
6-) El değmemiş, dipdiri ve güzel bugün / Sarhoş bir kanat vuruşuyla yırtar mı / Kırağı da unutulmuş bu katı gölün / Kalmış uçuşlar dolu saydam buzunu.Bu dörtlüğün I. ve III. dizesindeki uyak türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
7-) Dağlar başın kar aldı Gül etrafın har aldı Ecele borçlu kaldım Bir canım var yar aldı Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
8-) I. Roman ve hikayenin olmadığı dönemlerde, dönemin roman ve hikaye ihtiyacını karşılayan Divan edebiyatı nazım şeklidir. II. Bu nazım şekli uyaklanışı ve tek dörtlük oluşu bakımından Halk edebiyatındaki maniye benzer. Yukarıda hakkında bilgi verilen nazım şekilleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
9-) Ezelden beridir bu ücra yere Ninniler söylermiş bu serin dere Yukarıdaki dizelerde görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
10-) Uzanır yatağına yorgun Gülümser gözleri kapalı Boğazda iki katlı bir ev düşünür Güvercinler gibi beyaz bir yalı Bu dizelerde, aşağıdaki uyak türlerinden hangisi vardır?
11-) Üstü gül döşeli dağlar olsaydı Serçelerin sesinde Kulaklarımı kargalara çaldırmazdım Gözyaşımla gölleri doldurmazdım Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki dörtlüğün son dizesindekine benzer bir anlam olayı vardır?
online sınav Üstü gül döşeli dağlar olsaydı Serçelerin sesinde Kulaklarımı kargalara çaldırmazdım Gözyaşımla gölleri doldurmazdım Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki dörtlüğün son dizesindekine benzer bir anlam olayı vardır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.