1-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üslubun önemi vurgulanmıştır?
2-) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “bir işe girmeden önce her şeyin en ayrıntılı biçimde düşünülmesi gerektiğini” öğütler?
3-) I- Sporla uğraşanların sayısı her geçen yılla birlikte artmaktadır. II- Leyla bir çöl ceylanı, saçları bahtından daha karadır. III- Şiir, alışkanlıklara karşı bir başkaldırıştır. IV- Yeryüzünde insandan daha değerli bir şey yoktur. V- Denizlerin en kuytu mavisini sende tattım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi karşılaştırma bildirmez?
4-) Aşağıdakilerden hangisi öznel bir tanım cümlesidir?
5-) Aşağıdakilerden hangisinde “öznenin yaptığı işten etkilenen” öğe vurgulanmıştır?
6-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan anlatım söz konusu değildir?
7-) Aşağıdaki cümlelerden hangisi duruluk ilkesine aykırıdır?
8-) Aşağıdakilerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
9-) Aşağıdakilerden hangisinde yorum söz konusudur?
10-) Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir?
11-) Aşağıdakilerden hangisi genel yargı cümlesi değildir?
12-) I.Şairin kullandığı bir sözcüğün, bir dizenin bile ne anlama geldiğini anlamak için onunla ilgili yazılmış ne varsa okuyorum. II. Uzun yıllar yurt dışında kalmam, romanlarımda gurbetçi insanlarımızın sıkça yer bulmasına yol açtı. III. Sinemanın geniş kitlelere hitap edebilmesi, onun herkese inebilen anlatım gücü ve çok yönlü bir sanat olmasından ileri gelir. IV. Tiyatro, izleyicilerle yüz yüze iletişimi zorunlu kılan bir sanat olmasından dolayı bin yıllara direnmiş bir sanattır. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi yoktur?
13-) I.Kim ne derse desin ödüller yazarları nitelikli eserler ortaya koymaya sevk ediyor. II. Ödüller bir yazar için hiçbir şeydir bence; ödül kurumları da gereksiz. III. Ödüllerin kitapların satışını olumlu etkilediğini hiç kimse inkâr edemez. IV. Ödüller birçok eseri kitapçı vitrinlerinden okur kitaplıklarına taşıyor. V. Ben ödüller için olsa da olur olmasa da diye düşünmüşümdür her zaman. Yukarıda cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından birbirine en yakındır?
14-) I.Ben çevirilerimde metnin ruhunu taşıyabilmeyi esas alırım; zaten çeviri yapmak o edebi metni başka bir dilde yeniden yazmak değil midir? II. Kimileri çeviriyi sözcüklerin sözlük karşılıklarını bulmakla karıştırıyor, o zaman da ortada edebi metin diye bir şey kalmıyor. III. Çeviri yapmak en az bir eserin yazılma serüveni kadar zahmetli bir şey ve bence bir eserin altına yazarla çevirmenin adları yan yana yazılmalıdır. IV. Çeviri yapmak elbette zahmetli bir iştir; ama bir esersin yazılma serüveniyle bu zahmet ne derece bir tutulabilir anlamıyorum. V. Çeviri bir eseri çevirmenin kim olduğuna bakmadan kesinlikle satın almam ben;benim için eserin yazarının kim olduğu kadar önemlidir bu. Yukarıdaki cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından diğerlerinden farklıdır?
15-) Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş?
16-) Gün doğmak üzere,eşya kabarıyor Yeryüzünün çatısı ağarıyor Bu dizelerde yer alan söz ya da anlam sanatları aşağıdakilerin hangisidir?
17-) Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta Mevsim gibi sislenmiş Emirgan, Çınaraltı Aşağıdakilerden hangisi, bu şiirde kişileştirilenvarlıklardan biri değildir?
18-) Yüz yüze getirmez bizi asırlar Meydana vurulsun saklanan sırlar Sayılsın şahsıma ait kusurlar Korkmayın içine yalan da katın Bu şiirin son iki dizesinde öne çıkan söz sanatı,aşağıdakilerden hangisidir?
19-) Gün doğmak üzere,eşya kabarıyor Yeryüzünün çatısı ağarıyor Bu dizelerde yer alan söz ya da anlam sanatları aşağıdakilerin hangisidir?
20-) Gök masmavi bu sabah Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar Bulutlarla hayretinden Bu dizelerde, aşağıdaki söz anatlarından hangisine örnek vardır?
21-) Irak yoldan arzulayıp geldiğim Ferhat gibi karlı dağlar deldiğim Yukarıdaki dizelerde ”Ferhat” sözcüğü ile aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır?
22-) Uzaktan gelirken serin akisler Kapadı geçtiğim yolları sisler Tutuştu içimde birikmiş hisler Gönlümü o kadar temiz bıraktı Bu şiirin üçüncü dizesinde yer alan sanat,aşağıdakilerden hangisidir?
23-) Gözlerim gözlerinde dinlenirken eriyor Eriyor yaklaşırken dudağına dudağım Zerrelerim çözülmüş gibi sesler veriyor Ateşten bir denizde yüzen buzdan bir dağım Bu şiirin son dizesinde yer alan söz ya da anlam sanatı,aşağıdakilerin hangisidir?
24-) Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek Gökte bulut, suda yelken, dalda çiçek Bir gün, bir gün var ki, günden güne gerçek Çatır çatır servi, çıtır çıtır böcek Bu dizelerin geneli düşünüldüğünde, aşağıdaki sözsanatlarından hangisine başvurulmuştur?
25-) Görmediğim şeyi asla sezemem Korku bilmem hiç, yalnız gezemem İcap etse kendi adım yazamam Katiplikte gayet iştiharım (ünüm) var. Yukarıdaki dörtlükte hangi edebi sanat vardır?
online sınav Görmediğim şeyi asla sezemem Korku bilmem hiç, yalnız gezemem İcap etse kendi adım yazamam Katiplikte gayet iştiharım (ünüm) var. Yukarıdaki dörtlükte hangi edebi sanat vardır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.