1-) aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
2-) aşağıdakilerden hangisi dostoyevski nin eserlerinden değildir?
3-) edebiyatımızın kurucusu sayılan sanatçı hangisidir?
4-) aşağıdakilerden hangisi hecenin beş şairi adıyla anılan sanatçılardan biridir?
5-) faust hangi yazara aittir?
6-) terkibibentte,bentleri bir birine bağlayan beyitler......... denir.
7-) Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
8-) Aşağıdakilerden hangisinde romantizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?
9-) “ Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır.Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
10-) Balzac, Stendhal ve Tolstoy’un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
11-) Emile Zola(I), deneysel roman anlayışına ilk kez(II) yer vermiş, bilimin verilerini roman ve hikayelerde(III) kullanmıştır.Hayatın çirkin, iğrenç sahnelerini anlatmaktan çekinmez.Yazar, biyolojideki determinizm(IV) prensibinden hareket eder ve bunu edebiyata uygular. Bu yenilikleriyle de parnasizm(V) akımına öncülük eder. Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
12-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında yer almaz?
14-) Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?
15-) Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy’a aittir?
16-) Aşağıdaki akımlardan hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur?
17-) Rönesans döneminde destan türünün en büyük şairlerindendir. Eserlerinde klasik kurallara uymuş ve Homeros’tan etkilenmiştir. “Kurtarılmış Kudüs” en önemli eseridir. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
18-) Şiir , tiyatro ve roman türlerinde verdiği eserlerle Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük şair ve yazarlarında sayılır. Sanat hayatının ilk devresinde romantizm akımının başında bulunur.Daha çok felsefi şiirler yazan bu sanatçı “Faust” adlı eserinde hayat felsefesini işlemiştir.Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
19-) Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
20-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
21-) Bu akım Fransa’da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren akıldan çok duygulardır.Duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir. Akıl ve mantık bu coşkunluk içinde erir.Konularını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. İyi ve kötünün ,ak ve karanın çatışması, yazarın açık bir şekilde taraf tutması bu akımın etkisi altında kalmış sanatçıların en belirgin özellikleridir. Yukarıdaki parçada hangi edebi akımdan söz edil -
22-) Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?
23-) I. Gustave Flaubert: Kırmızı ve Siyah II. Tolstoy: Anna Karanina III. Emile Zola: Vanya Dayı IV. Victor Hugo: Sefiller Yukarıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangi ikisi yanlıştır?
online sınav I. Gustave Flaubert: Kırmızı ve Siyah II. Tolstoy: Anna Karanina III. Emile Zola: Vanya Dayı IV. Victor Hugo: Sefiller Yukarıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangi ikisi yanlıştır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.