1-) HANGİSİ ELEŞTİRİDİR?
2-) 9.hariciye koğuşu adlı yapıt hangi santçıya aiitir_?
3-) İlk yerli tiyatro eseri hangisidir?
4-) Tanzimat devri şair ve yazarlarındandır.Tanzimat edebiyatı onunla başlar.Roman ve öykü dışında hemen her türde ilk örnek onun tarafından verilmiştir.Şekil olarak eskiye başlı şiirlerinde,yeni kavramları(adalet,can,mal güvenliği) işlemiştir.Düz yazıyı secili ve süslü anlatımdan kurtarmıştır.Noktalamayı ilk o kullanmıştır.Dilde sadeleşmeyi savunmuştur.Klasizm akımından etkilenmiştir.
5-) Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat dönemi öyküsü ve romanıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?
6-) Tanzimat devrinin en büyük şairi sayılır; "Şair-i azam" olarak bilinir. Şiire geniş ufuklar açtı. Gündelik yaşam, aşk, tabiat, vatan, millet sevgisi, ölüm ve metafizik gibi konular üzerine, sevinç, ümit ve tezatlardan, feryat ve isyanlardan kuvvet alan epik - felsefi şiirler yazdı. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
7-) Tanzimat döneminde öykü ve romandan edebiyatın bütün türlerine kadar yerli, çeviri iki yüze yakın yapıt vermiştir. Bunları yazarken hep halka bir şeyler öğretmek amacını gütmüştür. Romanda olayların akışını durdurarak açıklamalar yapan yazar; konuyla ilgili, ilgisiz bilgileri verdikten sonra kaldığı yerden romanı sürdürür. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı için söylenemez ?
10-) Aşağıdakilerden hangisi tanzimatta görülen akımlardan değildir?
11-) aşağıdakilerden hangisi ilk köy romanı ve yazarıdır?
12-) dinleyicilere, herhangi bir konuda bilgi, görüş aktarmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimant dönemi I.Dönem sanatçılarından değildir?
14-) makber adlı şiiri ölen eşi için yazan tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hanğisidir?
15-) Hangisi edebiyatımızın ilk köy romanıdır
16-) batılı tekniğine uygun bir öykü örneklerimiz olan '..........'adlı eserin yazarı samipaşazade sezai sanatın sanat için olması gerektiğini savunmuştur BU CÜMLEDEKİ BOŞLUK BIRKILAN YERE HANGİSİ GETİRİLMELİDİR?
17-) 1.namık kemal 2.recaizade mahmut ekrem 3.ahmet mithat efendi 4.abdulhak hamit tarhan 5.ziya paşa yukarıdaki sanatçılardan hangi ikisi 2.dönem tanzimat devrinde bu devrin özelliklerine uygun eserler vermiştir?
18-) ikinci dönem tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdakierden hangisi yanlıştır?
19-) Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut ekreme aittir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?
21-) Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?
22-) İlk çeviri romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
23-) Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?
24-) Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
25-) Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?
26-) Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek eski şekille yeni öze ulaşmıştır. “Şiir ve İnşa” makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır. Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
27-) “Vatan şairi” olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863’te Tercüme Odası’na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi’nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris’e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülmüştür. Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
28-) Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?
29-) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
30-) 18. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
31-) İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
32-) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
33-) Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir.Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan , dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır. Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?
34-) Yazar, bu romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur. Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
35-) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
36-) Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında rastlanmaz?
37-) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?
38-) Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?
39-) Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
40-) Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait değildir?
41-) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?
42-) Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?
43-) Vatan şairi” olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863’te Tercüme Odası’na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi’nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris’e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülmüştür. Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
44-) Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?
45-) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
46-) 18. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
47-) İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
48-) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
49-) Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir.Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan , dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır. Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?
50-) Yazar, bu romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur.
online sınav Yazar, bu romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur. soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.