1-) türkiye fosfatı işlemek için nerden alır?
2-) kolombiyanın başkenti neresidir?
3-) Sinop ili hangi bölgemizdedir?
4-) çay yurdumuzun hangi bölümünde yetişir?
5-) altın üretiminde birinci olan ülke hanğisidir?
6-) dünya bakır üretiminde birinci olan ülke hanğisidir?
7-) dört bölgede toprakları olan ilimiz hangisidir?
8-) Hangi 2 ülkede buzul şekillerine rastlanır?
9-) aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinde, türkiyenin mutlaka dışarıya bağımlılık gösterdiği söylenebilir?
10-) Tuz gölü,Sapanca,Hazar,Burdur göllerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
11-) Oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göllere karma oluşumlu göl denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karma oluşumlu göllerden biridir ?
12-) Türkiye, genel olarak, tarım üretimi kendi kendine yetebilen ve bir ölçüde de bazı tarım ürünlerinde fazlası bulunan bir ülkedir. Bu olguya dayanarak İleri sürülen ”Tarım için ayrılan kaynaklardan bir kısmının sanayiye aktarılması gerekir.” önerisine, Türkiye koşullarında aşağıdakilerden hangisi uygun bir İtiraz olur?
13-) Marmara Bölgesi`nde ekili ve dikili toprakların oranı diğer bölgelerdekinden fazladır. Buna rağmen Marmara Bölgesi, diğer bölgelerden tarım ürünleri alır. Bu durumun ana nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
14-) Doğu Anadolu`nun kuzey kesimlerinde akarsuların en çok alçaldıkları dönem kış ortalarına rastlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
15-) Marmara Bölgesİ`nde yetiştirilen başlıca ürünler, aşağıdakilerden hangisinde biraraya getirilmiştir?
16-) Tarım alanlarından bir yıl İçinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan bölge aşağıdaküerden hangisidir?
17-) Doğu Anadolu`da hayvancılık önemli bir yer tutar. Özellikle Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın çok gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
18-) Samsun`dan Rize`ye giderken yol boyunca gördüğü bir bitki hakkında llBu bitki Türkiye`nin her tarafında yetişir.” diyen bir kişinin söz konusu bitkiyi hangi bölgede görmüş olması bu yargısına destek sağlamaz?
19-) Türkiye`de değişik mevsim özelliklerinin aynı zamanda görülebilmesi™ sağlayan başlıca etken nedir?
20-) ”İç Anadolu Bölgesi`nin ekim yapılan yörelerinde, ekilen tohumun niteliği ve ekim yöntemleri değişmediği hâlde buğday verimi, kurak yıllarda hektar başına 100 - 200 kilograma düşerken yağışlı yıllarda 2000 kilograma çıkmaktadır.” Bu gözleme göre, îç Anadolu Bölgesİ`nde buğday veriminin artması neye bağlıdır?
21-) ``Güneydoğu Anadolu, tarım ve hayvancılık gelirleri yüksek olan bir bölgedir. Ekili - dikili alanların oranı Türkiye ortalamasının üstünde ve Doğu Anadolu Bölgesi`nden iki kat fazladır.” Bu parçada anlatılanlardan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili nasıl bir sonuca ulaşılabilir?
online sınav ``Güneydoğu Anadolu, tarım ve hayvancılık gelirleri yüksek olan bir bölgedir. Ekili - dikili alanların oranı Türkiye ortalamasının üstünde ve Doğu Anadolu Bölgesi`nden iki kat fazladır.” Bu parçada anlatılanlardan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili nasıl bir sonuca ulaşılabilir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.