1-) Aşağıdaki yörelerden hangisinde büyükbaş hayvancılık daha yaygın bir faaliyettir?
2-) türkiyede üretimin en çok egede yetişen meyvesi nedir?
3-) akdeniz bölgesinde turizmin gelişmesinde, aşğıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
4-) İnsanların geçim kaynaklarını (Tarım, hayvancılık, sanayii turizm, ulaşım madencilik, vb) inceleyen coğrafyanın bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomisine yer şekillerinin neden olduğu sonuçlardan biri değildir?
6-) Türkiye``de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, aşağıdakilerin hangisinde artış olması beklenmez?
7-) Türkiye, günümüzde sanayi ürünlerinin bir kısmını dış ülkelere satar hale gelmiştir. Birçok sanayi dalında ise henüz istenen düzeye erişememiştir. Ürünleri dışsatımda önemli yer tutan sanayi dallarının bugünkü düzeye ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?
8-) Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
9-) Türkiye`de hayvancılığın ekonomiye katkısını artırmak için ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?
10-) Ülkemizde enerji elde etmek için aşağıdaki kaynakların hangisinde faydalanılmaz?
11-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye`de tarımı etkileyen ekonomik değerlerden değildir?
12-) Türkiye``de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır?
13-) AşağıdakİIerden hangisi, Doğu Anadolu`nun ekonomik görünümünün değişmesinde, doğrudan etkili değildir?
14-) Şeker pancarı tarladan söküldükten sonra uzun süre bekletilmeden işlenmesi gereken bir endüstri bitkisidir. Aşağıdakİlerden hangisi, bu gerekliliği karşılayıcı bir önlem olabilir?
15-) Türkiye, dış ülkelere krom cevheri ve krom bileşikleri satan birkaç ülke arasında yer alır. Türkiye`de üretilen kromun dış piyasada her zaman alıcı bulması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
16-) Türkiye`nin az çok her yerinde yetişebilen mercimek, tarım ürünleri arasında nem ihtiyacı en az olan bitkilerdendir. Tarım alanlarının, bitkilerin nem ihtiyaçlarına göre bölümlere ayrılarak kullanıldığı düşünülse, mercimek tarımı için en uygun bölge aşağıdakilerden hangisidir?
17-) Sonbaharda ekilen buğdayın Doğu Anadolu ve îç Anadolu bölgelerinde farklı zamanda olgunlaşması, sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?
18-) Türkiye`de doğal yetişme alanı en dar olan bitki, aşağıdaküerden hangisidir?
19-) Türkiye`de sebze ve meyve konserveciliği ileri bir düzeye geldiği halde, konserve tüketimi beklendiği kadar artmamıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
20-) AşağıdakİIerden hangisinin, bir bölgedeki sanayileşme ile yakından İlişkili olduğu söylenemez?
21-) Türkiye, günümüzde sanayi ürünlerinin bir kısmını dış ülkelere satar hâle gelmiştir. Bir çok sanayi dalında ise henüz istenilen düzeye erişememiştir. Ürünleri dış satımda önemli yer tutan sanayi dallarının bugünkü düzeye ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?
22-) Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin özelliklerini en iyi tanıtan bitki çifti hangisidir?
23-) “Bu yıl yağışların bol olması çiftçilerin yüzünü güldürdü." Sözü, daha çok buğday üreticisi için söylenmişse bu söz, buğday tarımıyla İİgİİİ olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?
24-) Pamuk yetiştirilen Gediz vadisinde zeytin de yetiştirilmektedir. İğdır ovasında pamuk yetiştirilebildiğine göre, burada zeytin yetiştirilip yetiştirilemeyeceği ve nedeni hakkında ne söylenebilir?
25-) Bir çiftlikte, bir mevsim boyunca üretilen süt miktarıyla o çevreye düşen yağış miktarı arasında, hangi durumda bir paralellik görülür?
online sınav Bir çiftlikte, bir mevsim boyunca üretilen süt miktarıyla o çevreye düşen yağış miktarı arasında, hangi durumda bir paralellik görülür? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.