1-) NÜFUS VE YERLEŞME GÖZ ÖNÜNE ALINDIGINDA AŞAGIDAKİ İLLERİN HANGİSİNDE NÜFUS ARTIŞI FARKLI BİR NEDENE DAYANIR
2-) Belli bir alanda bir yıl içinde doğanlar ile ölenler arasındaki farka nüfus artışı denir. Buna göre; 1.Doğum oranının artması 2.Yaşam kalitesinin kötüleşmesi 3.Çocuk ölümlerinin artması 4.Ortalama yaşam süresinin uzaması gibi gelişmelerden hangileri,nüfus artışını hızlandıran etkenler arasında yer alır?
3-) aşağıdakilerden hangisi dünyanın en çok nüfuslu ülkesidir?
4-) İç Anadolu bölgesinin kırsal yerleşmelerinde toplu köylerin görülürken dağınık yerleşmelere rastlanmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Kerpiç kurak ve yarı kurak bölgelerde, yapı malzemesi olarak taşın ve ağacın fazla bulunmadığı yerlerde en çok kullanılan yapı malzemesidir. Buna göre ülkemizde kerpiç evlerin en çok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Tarım alanlarının fazla ve nüfusun %70-80’i geçimini tarımla sağlayan şehirler tarım şehirleridir. Aşağıdaki kentlerin hangisindeki nüfuslanmanın nedeni tarım olanaklarıdır?
7-) Dünya üzerinde bazı akarsu havzalarında iklim koşulları ve ya yer şekillerinin olumsuz etkisinden dolayı yerleşmeler oldukça düşüktür. Aşağıda verilen akarsuların hangisinde böyle bir durumdan söz edilemez?
8-) Türkiye`de büyük kentlerdeki nüfus artış oranı, küçük kentlere göre genellikle daha fazladır. Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
9-) Ekvatoral kuşakta And dağları, Aşağı Amazon bölgesine oranla yerleşmeye daha elverişlidir. Bu durum, iki bölgenin hangi bakımdan farklı olmasının bir sonucudur?
10-) Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
11-) Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşme biriminin köy ya da kent sayılmasında bir ölçü olamaz?
13-) 1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye`de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır. Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
15-) Nüfus yoğunluğu, A ilinde 45, B ilinde 60, C ilinde 75 tir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
16-) îç Anadolu BÖlgesİ`nİn, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?
17-) Aşağıdaki kentlerimizin hangısındekı nüfus artışı, Karadeniz Ereğlisi`ndeki nüfus artışından farklı bîr nedene bağlanabilir?
online sınav Aşağıdaki kentlerimizin hangısındekı nüfus artışı, Karadeniz Ereğlisi`ndeki nüfus artışından farklı bîr nedene bağlanabilir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.