1-) x ve y birer tamsayı olmak üzere; 8>x>-2 3>y>-4 olduğuna göre ( y kare eksi x küp ) ifadesininen büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir?
2-) -2x+3y=16
3-) 3 kalem ve 2 silgi 500 lira 2 kalem ve 3 silgi 480 lira olduğuna göre, bir kalem bir silgiden kaç lira pahalıdır?
4-) a ve n pozitif tamsayılar, 5!=2n.a olduğuna göre, n en fazla kaçtır?
5-) Ardısık iki pozitif tek sayının kareleri farkı 120 dir. Bu sayılardan küçük olanı kaçtır?
6-) a, b, c birer tamsayı ve a.b=2c-1 olduğuna göre, asağıdakilerden hangisi doğrudur?
7-) Serap bir kitabı her gün bir önceki günden 5 sayfa fazla okuyarak 6 günde bitiriyor. Serap 3. günün sonunda kitabın 1/3 ünü okuduğuna göre, kitap kaç sayfadır?
8-) Ardısık 15 pozitif tamsayının toplamı 2085 olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır?
9-) a, b, c pozitif tamsayılar ve a . b = 4 a . c =12 olduğuna göre, a + b+ c toplamının en küçük değeri kaçtır?
10-) 1 den 6 ya kadar olan rakamlar kullanılarak yazılan, rakamları birbirinden farklı, altı basamaklı ABCDEF sayısında A+B=C+D=E+F dir. Bu kosulları sağlayan en büyük ABCDEF sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?
11-) a,b pozitif tamsayılar ve a.b = 2a+14 olduğuna göre, b nin en küçük değeri almasını sağlayan a asağıdaki aralıklardan hangisindedir?
12-) 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları kullanılarak yazılabilen, rakamları tekrarlı ve tekrarsız tüm iki basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır?
13-) 1 den 54 e kadar olan tamsayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak a=1 2 3 4 ... 9 10 11 12 ... 53 54 sekilden 99 basamaklı bir a sayısı olusturuyor.Buna göre, a nın soldan 50. rakamı kaçtır?
14-) 1, 3, 6, 7, 9 rakamlarını kullanarak yazılan,rakamları birbirinden farklı, bes basamaklı KMPTS sayısında K+M=T+S dir. Bu kosulları sağlayan kaç tane bes basamaklı KMPTS sayısı vardır?
15-) a, b, c pozitif tamsayılar, a-b=1 a-c=5 olduğuna göre, a+b+c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
16-) x, y, x farklı üç pozitif tamsayı olmak üzere xyz=6, xz=3 ve y=2 ise x¹1 dir. Buna göre x, y, z sırasıyla asağıdakilerden hangisidir?
17-) a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere 3a=5b c=2a olduğuna göre, c nin alabileceği en küçük değer kaçtır?
18-) x ve y birer pozitif tam sayılar olmak üzere x>3 2x+3y=96 olduğuna göre, y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
19-) x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere 2x+3y=27 kosulunu sağlayan kaç y değeri bulunur?
20-) x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?
21-) x, y, x, sıfırdan farklı birer tamsayı ve x+y=z olduğuna göre, x+y+z toplamı asağıdakilerden hangisi olamaz?
22-) Birbirinden farklı, iki basamaklı pozitif dört tamsayının toplamı 326 dır. Bu sayıların en büyüğü 98 olduğuna göre, en küçüğü en az kaçtır?
23-) Dört basamaklı ABCD sayısı, üç basamaklı ABC sayısına bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı 18 olduğuna göre, D rakamı kaçtır?
24-) Rakamları sıfırdan farklı, bes basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değistirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir?
25-) İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde,bölüm 12, kalan 8 dir. Bölünen, bölen ve bölüm toplamı 189 olduğuna göre, bölen sayı kaçtır?
26-) Bir bölme isleminde bölünen ve bölenin toplamı 83, bölüm 9, kalan 3 olduğuna göre, bölen kaçtır?
27-) Rakamları faklı, üç basamaklı en büyük pozitif tam sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tamsayının farklı kaçtır?
28-) a,bÎN+ olmak üzere, a sayısı 7 ile bölündüğünde bölüm 2b-3, kalan 2 dir. a sayısı 5 ile bölündüğünde, bölüm 15, kalan b-3 olduğuna göre, a sayısı kaçtır?
29-) Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?
30-) Đki basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif çift tam sayının toplamı 86 dır. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir?
31-) Bir x doğal sayısı 3 e bölündüğünde bölüm a, kalan 1 dir. a sayısı 8 e bölündüğünde ise kalan 2 dir. Buna göre, x doğal sayısı 24 e bölündüğünde kalan kaçtır?
32-) Üç basamaklı en büyük pozitif çift tamsayı ile üç basamaklı en büyük negatif tek tamsayının toplamı kaçtır?
33-) İki basamaklı, birbirinden farklı 4 pozitif tamsayının toplamı 319 dur. Bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir?
34-) Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur?
35-) Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?
36-) Bes basamaklı bir sayı, iki basamaklı bir sayıya bölündüğünde, kalan sayı en fazla kaç basamaklı olabilir?
37-) Her biri 4 basamaklı ve birbirinden farklı 4 tamsayının toplamı 33002 olduğuna göre,bunların en küçüğü, en az kaç olabilir?
38-) a sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 2 dir.Buna göre, asağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam olarak bölünür?
39-) ab5 gibi üç basamaklı bir sayı, ab gibi iki basamaklı bir sayıya bölünüyor. Bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?
40-) Sıfırdan farklı bir sayının üç katı alınır ve sonuç, baslangıçta alınan sayıya bölünürse kaç olur?
41-) x.y çarpımında her çarpana 2 eklenirse çarpım ne kadar büyür?
42-) Bir öğrenciden, verilen bir x sayısını 35 ile çarpması istenmistir. Öğrenci, sonucu 5705 bulmus; fakat islemi kontrol ederken verilen x sayısının 0 olan onlar basamağını 6 olarak gördüğünü saptamıstır. Buna göre, doğru sonuç asağıdakilerden hangisidir?
online sınav Bir öğrenciden, verilen bir x sayısını 35 ile çarpması istenmistir. Öğrenci, sonucu 5705 bulmus; fakat islemi kontrol ederken verilen x sayısının 0 olan onlar basamağını 6 olarak gördüğünü saptamıstır. Buna göre, doğru sonuç asağıdakilerden hangisidir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.