1-) 30 derece doğu meridyeninde yerel saat 15:00 iken 60 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtır?
2-) 30 derece doğu meridyeninde yerel saatini ulusal saat olarak kullandığı bir günde aşağıdaki merkezlerden hangisinde yerel saat farkı daha azdır?
3-) Bir beşeri haritadan : I.Yön belirleme II. Nüfusun dağılımı III.Bir dağın yükseltisi IV.Bitki örtüsünün dağılımı özelliklerinden hangisi hakkında bilgi edinilebilir?
4-) 1/200,000 ölçekli haritada uzunluğu 20 cm olan haritanın gerçek uzunluğu kaç kmdir?
5-) Avrupanın en küçük ülkesi?
6-) buck bunyi kim canlandırır?
7-) Isparta hangi bölgededir
8-) bir bölgenin 1/800.000 ölçekli fiziki haritası ile 1/400.000 ölçekli siyasi haritasında aşağidakilerden hangisi aynıdır?
9-) Göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm vb. dağılışını gösteren haritalara ....... haritalar denir. Noktalı yere gelecek harita hangisi?
10-) ölçeği1/500000 olan bir haritada 10 cm ile gösterilen iki şehir uzaklık gerçekte kaç km dir?
11-) Türkiyenin en büyük tatlı su gölü aşagıdakilerden hangisidir?
12-) Deniz seviyesinden yükseklikleri aynı olan noktaları birleştirdiği düşünülen eğrilere eş yükselti eğrisi adı verilir. Bu eğrilerle çizilen haritalara topografya haritası denir. Aynı ülkenin farklı ölçeklerle çizilen iki topografya haritası, I. eş yükselti eğrilerinin sayısı, II. eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı, III. belli bir yüksekliği gösteren eş yükselti eğrisi üzerindeki yerler bakımından karşılaştırılacaktır. Bu iki haritada, yukarıdakilerden hangilerinin kesinlikle aynı olması beklenir?
13-) Bir yerin iz düşüm yüz ölçümü, arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düzlük kabul edilerek yapılan hesaplamalar sonucu elde edilir. Gerçek yüz ölçümü ise bu yükseklik ve çukurluklar dikkate alınarak hesaplanır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin gerçek yüz ölçümü ile iz düşüm yüz ölçümü arasındaki fark en küçüktür?
14-) Eş yükselti eğrilerinin aralıklarının sık veya seyrek olması yer şekline bağlıdır. Aşağıdakİlerden hangisini gösteren eş yükselti eğrileri daha sık aralıklarla çizilir?
15-) Eş yükselti eğrilerinin uzunluğu arazinin engebeliliğine göre değişir. Bazı yerlerde de bir nokta halini alabilir. Aşağıdakİlerden hangisi, eş yükselti eğrisinin nokta halinde gösterildiği yerlerden biridir?
16-) K Limanından hareket eden bir gemi, L`ye uğradıktan sonra M`ye ulaşmıştır. Geminin gittiği yol harita üzerinde KL arası 7 cm, LM arası ise 5 cm`dir. Gemi hu yolculukta 60 km yol gittiğine göre, üzerinde ölçüm yapılan haritanın ölçeği nedir?
17-) Haritalar yer şekillerinin biçimini gerçeğe tam uygun olarak göstermez. Haritalarda görülen, gerçeğin az ya da çok benzeridir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
18-) Yeryüzünün bir bölümünün kuş bakışı olarak çizilmesiyie elde edilen şekillerin harita özelliğini taşıyabilmesi için, öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
19-) Türkiye`de İllerin dağılışını (idarî bölünüş) gösteren haritalar, aşağıdakilerden hangisi İçin elverişli değildir?
20-) İki kent arasındaki uzaklık 10 km`dir. Bir haritada bu uzaklık 10 cm İle gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?
21-) Ölçeği 1 / 200 000 olan bir haritada 5 cm`Iik uzaklık gerçekte kaç km dir?
22-) ”Okul otobüsü yamacı ağır ağır tırmandıktan sonra geçitte durdu. Yükselti 1584 metre idi. Öğretmen ”Çıktığımız yamacın eğimi % 45`tir. Bu yamacı çıkarken üzerinden geçtiğimiz yolun eğimi ise %10`dur.” deyince, bir öğrenci, ”aynı yamaçta iki farklı eğim nasıl olur?” diye sordu. Bir başka öğrenci de ”olur; çünkü,... dedi.” İkinci öğrenci, boş bırakılan yerde ne söylemiş olursa birinci öğrencinin sorusunu doğru yanıtlamış olur?
23-) Kasabayı bütünüyle görebilmek için bir araçla gökyüzünde yükselmek gerekir. Ancak, yükseldikçe görülebilen alan büyürken, cisimler küçülür, yapılar birbirinden ayırt edilemez duruma gelir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini açıklamaya İyi bir örnek olur?
online sınav Kasabayı bütünüyle görebilmek için bir araçla gökyüzünde yükselmek gerekir. Ancak, yükseldikçe görülebilen alan büyürken, cisimler küçülür, yapılar birbirinden ayırt edilemez duruma gelir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini açıklamaya İyi bir örnek olur? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.