1-) Dünyanın şekli hangi geometrik şekile benzemektedir?
2-) Plato bakımından en fakir bölgemiz neresidir?
3-) -İtalyanın Venedik şehri,her yıl dört milimetre kadar alçalmaktadır -Japonyanın başkenti Tokyo deprem olmadığı zamanlarda yılda iki santimetre kadar çökmektedir -Antartika kıtası ve Grönland adası kalın buzullarla kaplı olduğu için mantoya gömülmüş durumdadır Yukarıda verilen olaylar aşşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
4-) Kırkıncı paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarım kürede yer aldığı, aşağıdakilerin hangisine bakılarak saptanamaz?
5-) 21 Haziran`da Y noktasında Güneş bir gün süreyle hiç batmazken, Z noktasında gündüz uzunluğu 16 saattir. Buna göre, bu İki nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?
6-) a uçağı Kutup Dairesi, b uçağı Yengeç dönencesi, c uçağı ise ekvator üzerinde, yerden aynı yükseklikte uçarak Dünya çevresindeki turlarını aynı sürede tamamlıyorlar.Aşağıdakilerin hangisinde, bu uçaklar, hızı en az olandan en fazla olana doğru sıralanmıştır?
7-) Aşağıdakilerden hangisi ekvator düzlemi ile eküptik arasında 23° 27`lık açı olmasının bir sonucu değildir?
8-) Havanın bulutsuz olduğu bir günde, düz bir araziye dikilen çubuğun gölgesi üzerinde yapılan gözlemlerden, o yerle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisini belirlemede yararlanılamaz?
9-) Ankara`da oturan bir kişi 21 Aralık`ta başka ülkedeki bir kente gidiyor. Gittiği yerde gündüz süresinin Ankara`dakinden daha uzun olduğunu görüyor. Bu kişinin gittiği yer Ankara`ya göre nerede olabilir?
10-) Türkiye`de Ocak ve Şubat aylarında görülen hava olayları, Arjantin`de Temmuz ve Ağustos aylarında görülmektedir. Bu durum, Arjantin`in hangi özelliği ile İlgilidir?
11-) Aşağıdakilerden hangisi, yerkürenin günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak değişmez?
12-) Yerkürenin kendi ekseni çevresindeki hızı, ekvatorda yaklaşık 1670 km/saattir. Yerküre çevresinde, dairesel bir yörüngede hareket eden uzay aracından, ekvator üzerindeki sabit bir nokta sürekli olarak görülmekte ise bu uzay aracının hızı için ne söylenebilir?
13-) Güneş`in, görünen günlük ve yıllık hareketleri göz önüne alındığında, Ankara`da yatay bir düzlem üzerine dik olarak yerleştirilen 1 metrelik bir çubuğun gölge uzunluğunun sıfır olması olanaklı mıdır, neden?
online sınav Güneş`in, görünen günlük ve yıllık hareketleri göz önüne alındığında, Ankara`da yatay bir düzlem üzerine dik olarak yerleştirilen 1 metrelik bir çubuğun gölge uzunluğunun sıfır olması olanaklı mıdır, neden? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.