1-) Siirt ili hangi bölgemizdedir?
2-) Garon hangi ilçenin köyüdür?
3-) Türkiyenin en yüksek dağı hangisidir?
4-) Selçuk ilçesi hangi bolgededir?
5-) zeytin ile meshur ilimiz?
6-) hangisi dünyayı kuzey_güney şeklinde çizen çizgilerin adıdır
7-) söke hangi ile bağlıdır?
8-) Türkiye`de sanayi kuruluşlarının, yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, aşağıdakilerden hangisinde artış olması beklenmez?
9-) Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür?
10-) Türkiyenin enlem dereceleri 36-42 doğu enlemleri ve 25-30 kuzey paralelleri olsa aşağıdakilerden hangisi türkiyede yer almaz?
11-) Peru hangi kıtadadır ?
12-) sular hangi renktir
13-) karalar hangi renktir
14-) haritalartda sırası ile karalar sular hangi renkler ile gösterilir?
15-) aşağıdakilerden hangisinde deprem olma riski daha azdır?
16-) Bitlis Hangi Bölgededir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi insanların ekonomik faaliyet sahasını en az sınırlar?
18-) Türkiye’de ekonomiyi etkileyen doğal faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
19-) I.Ortalama yükselti II.Yeraltı zenginlikleri III.Okyanusa kıyısı olma İV. Yerel saat farkı V. Jeopolitik konum Yukarıda verilenlerden hangisi matematik konumun ortaya çıkardığı sonuçlardandır?
20-) Öğle vakitleri aynı olan iki merkez için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?
21-) Özel konum aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
22-) Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin Matematik konumu ile ilgili değildir?
23-) Bir yerin matematik konumu neyi gösterir?
24-) TRT`den verilen saat ayarında 40° Doğu boylamının yerel saati esas alınsaydı, 33° Doğu boylamında bulunan Ankara`nın yerel saatinden kaç dakika farklı bir zaman ayarı kullanılmış olurdu?
25-) Bir ülke içinde, her yerin kendine özgü ”yerel saat” i vardır. Ancak o ülkede bunlardan sadece biri ya da birkaçı ortak saat olarak kullanılır. Bir ülkede birden çok ortak saat kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
26-)
27-) Türkiye`de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında yer alan Ankara`da saat 09.00 iken Siirt`te 09.36 olur. Buna göre, Siirt hangi boylam üzerindedir?
28-) Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak İ80`i doğuda, İ80`i batıda olmak üzere ayrılmış, 180° meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika İleri olan bir nokta İçin; I. Dünya`nın bu noktadaki dönüş hızı II. Ekvator`a olan uzaklığı III. Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkı IV. Başlangıç meridyenine olan uzaklığı bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
29-) Aralarında 1° lik fark bulunan iki paralel arasındaki uzaklık değişmezken, aralarında 1° lik fark bulunan iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator`dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Meridyenler arasındaki uzaklığın değişmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
30-) Türkiye`de yaz saati uygulaması için saatler bir saat ileri alındığında, aşağıdaki İllerin hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark en az olur?
31-) Ankara 33° Doğu meridyeni ve 40° Kuzey paralelinde yer almaktadır. Aşağıdakilerin hangisi üzerinde bulunan bir yerde, verilen tarihte gündüzler Ankara`dakİnden daha uzundur?
32-) Bir boğazın İşlek bir denizyolu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?
33-) Güneş ekvator üzerindeyken, biri Kuzey diğeri Güney Yarım Küre`de olan İki noktada Güneş`in aynı saatte doğması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
34-) Bir yerin matematik konumu neyi gösterir?
35-) TRT`den verilen saat ayarında 40° Doğu boylamının yerel saati esas alınsaydı, 33° Doğu boylamında bulunan Ankara`nın yerel saatinden kaç dakika farklı bir zaman ayan kullanılmış olurdu?
36-) Bir ülke içinde, her yerin kendine özgü ”yerel saat” i vardır. Ancak o ülkede bunlardan sadece biri ya da birkaçı ortak saat olarak kullanılır. Bİr ülkede birden çok ortak saat kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
online sınav Bir ülke içinde, her yerin kendine özgü ”yerel saat” i vardır. Ancak o ülkede bunlardan sadece biri ya da birkaçı ortak saat olarak kullanılır. Bİr ülkede birden çok ortak saat kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.