1-) Tarimsal faliyetler hangi devirde baslamistir
2-) Tarih öncesi devirleri inceleyen bir tarihçiaşağıdaki bilim dallarından hangisinden en çok yararlanır?
3-) tarih oncesı devırlerde asagıdakı gelısmelerden hangısı dıgerlerınden daha sonra olmustur
4-) osmanlı tarihi uzerınde arastırma yapan bır tarıhcının elinde para,bır kac anlasma metni ve arapca olarak yazılmıs bır kıtap vardır. Buna göre bu tarıhcının faydalanacagı bilimler asagıdakılerın hangısınde dogru olarak verılmıstır?
5-) tarihi, çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir
6-) TÜRKLER AŞAĞIDAKİ DEVLETLERDEN HANGİSİYLE TİCARET YOLLARI İÇİN DEVLETLER ARASINDA MÜCADELE ETMEMİŞTİR?
7-) aşağıdakilerden hangisi yükselme dönemi padişahıdır
8-) atatürk kaç yılında doğdu?
9-) Alacahöyük`te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, MÖ 3300 - 3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Bu bilgiye dayanarak; I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. III. Alacahöyük, Aslantepe`den daha eski bir yerleşim bölgesidir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
10-) Alacahöyük`te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, MÖ 3300 - 3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Bu bilgiye dayanarak; I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. III. Alacahöyük, Aslantepe`den daha eski bir yerleşim bölgesidir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
11-) Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
12-) Herodotos`tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin Öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir. Herodotos`un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
13-) Osmanlı İmparatorluğumda, - İstanbul`un fethi ile Kuruluş, - II. Viyana Kuşatması ile Duraklama, - Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir. Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?
14-) İki devletin yaptığı antlaşmada ”Her devlet kendi geleceğine kendisi karar verecek.” ilkesinin kabul edilmesi bu devletlerle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?
15-) MÖ tarihleri Milat Takviminin başlangıcından geriye doğru gittikçe, MS tarihleri ise Milat Takviminin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
16-) Kalkolitik çağda, Anadolu da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır. Bu bilgiye dayanarak Kalkolitik çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
17-) Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir?
18-) Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbiriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir. Durum: İslamiyet`in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa`da ve Asya`da ezilmiş ve horlanmış insanlar Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar. Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemistir?
19-) Cilalı Taş Devri nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır. Bu açıklamada, Cilalı Taş Devri`nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?
20-) Aşağıdakılerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?
21-) Bîr tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir?
22-) Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada toprağın en alt katından en üst katına doğru sırasıyla yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demirden yapılmış araçlara rastlanmıştır.” Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu yerleşme yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olup olmadığı belli değildir?
23-) Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
24-) Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır?
25-) Eski bir yerleşme yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular, burada yaşayanların taş devrinden sonra, bakır, tunç ve demir devirlerine aynı zamanda girmiş olduklarını göstermektedir. Bu yerleşme yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olması en güçlü olasılıktır?
online sınav Eski bir yerleşme yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular, burada yaşayanların taş devrinden sonra, bakır, tunç ve demir devirlerine aynı zamanda girmiş olduklarını göstermektedir. Bu yerleşme yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olması en güçlü olasılıktır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.